www.ipcop-forum.de Foren-Übersicht

www.ipcop-forum.de

IPCop Community

Coptime - CopTime Uptime
www.clsystems.de

CopTime - IPCop Uptime
  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime


Rang: Uptimer: Uptime: Durchschnitt: Rekord: IPCop: Kernel:  
 
LilaLilaLila   1   Up   kaschuppke     851d 01h 56m   75d 12h 52m   851d 00h 01m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   2   Up   weizen_42   850d 17h 18m   62d 08h 02m   850d 16h 05m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   3   Up   schoolcop-23     850d 15h 07m   197d 08h 26m   850d 14h 20m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   4   Up   schoolcop-05     850d 14h 14m   133d 19h 58m   850d 12h 15m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   5   Up   schoolcop-07     850d 13h 56m   127d 05h 39m   850d 13h 55m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   6   Up   sprog-03     850d 04h 23m   96d 08h 52m   850d 03h 20m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   7   Up   MXIII     849d 22h 59m   61d 02h 04m   798d 12h 25m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   8   Up   citycop-04     849d 16h 22m   217d 11h 18m   849d 15h 49m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   9   Up   citycop-19     849d 15h 44m   124d 21h 07m   849d 14h 34m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   10   Up   citycop-01     849d 09h 20m   122d 04h 25m   849d 07h 43m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   11   Up   JWolf-01     848d 03h 57m   163d 14h 06m   848d 03h 39m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   12   Up   Netteufel     847d 14h 47m   190d 23h 37m   847d 13h 30m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   13   Up   apCOP0-01   847d 12h 33m   396d 21h 07m   847d 11h 23m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   14   Up   spaul     847d 10h 00m   257d 12h 49m   842d 22h 56m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   15   Up   DM4NL   838d 06h 32m   45d 23h 37m   838d 04h 58m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   16   Up   schoolcop     828d 09h 18m   103d 01h 31m   828d 08h 15m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   17   Up   schwoab-03     811d 02h 22m   154d 03h 14m   632d 21h 21m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   18   Up   citycop-17     775d 13h 49m   98d 01h 15m   775d 12h 56m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   19   Up   dubiel     773d 06h 49m   23d 04h 23m   743d 16h 49m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   20   Up   ShowUrSkillz     732d 07h 58m   43d 05h 44m   729d 05h 35m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   21   Up   Stefan admin     727d 08h 25m   79d 18h 47m   727d 07h 00m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   22   Up   dex-08     715d 08h 49m   114d 03h 52m   715d 07h 36m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   23   Up   RadioCarbon-02     659d 21h 13m   133d 07h 23m   659d 20h 47m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   24   Up   Claus-01     632d 05h 16m   180d 15h 06m   632d 04h 20m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   25   Up   schoolcop-04     626d 15h 27m   138d 19h 02m   626d 14h 48m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   26   Up   smawuascht-01     624d 08h 24m   41d 03h 54m   624d 07h 33m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   27   Up   mokeo-03     600d 12h 26m   151d 13h 03m   600d 10h 37m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   28   Up   spaul-02     575d 10h 09m   133d 23h 29m   575d 09h 41m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   29   Up   citycop-05     570d 14h 27m   163d 09h 35m   570d 12h 34m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   30   Up   Hailender-10     550d 13h 00m   60d 16h 24m   323d 21h 11m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   31   Up   eanneser-05     549d 14h 32m   190d 12h 17m   549d 14h 22m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   32   Up   DocDOS-03     536d 11h 08m   94d 12h 38m   536d 10h 22m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   33   Up   Hailender-20     509d 06h 09m   69d 10h 50m   509d 04h 49m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   34   Up   mokeo-04     498d 16h 35m   88d 20h 26m   498d 14h 48m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   35   Up   Sataaan-02     498d 07h 07m   142d 23h 22m   488d 12h 46m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   36   Up   schoolcop-02     495d 12h 47m   82d 22h 20m   512d 21h 13m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   37   Up   schoolcop-22     493d 13h 25m   227d 20h 05m   994d 02h 18m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   38   Up   schoolcop-16     488d 14h 41m   98d 01h 01m   497d 01h 10m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   39   Up   MariuszK     482d 02h 38m   180d 21h 23m   496d 01h 58m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   40   Up   Lander     478d 01h 17m   161d 23h 22m   403d 19h 04m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   41   Up   sweirer-3Hackengasse     463d 09h 53m   463d 09h 39m   463d 09h 39m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   42   Up   sweirer     463d 09h 53m   360d 01h 35m   360d 01h 35m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   43   Up   Oldie_053-01     453d 10h 48m   51d 08h 01m   453d 09h 51m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   44   Up   greendevil130-01     448d 10h 37m   448d 10h 35m   448d 10h 35m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   45   Up   lloser-01     416d 07h 23m   35d 01h 58m   230d 13h 24m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   46   Up   DocDOS     386d 11h 27m   129d 05h 20m   397d 13h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   47   Up   dex-01     383d 03h 55m   78d 04h 06m   444d 13h 47m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   48   Up   schoolcop-24     375d 11h 27m   136d 06h 20m   497d 03h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   49   Up   Daniko     371d 12h 58m   63d 12h 30m   415d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   50   Up   tripple-03     350d 06h 10m   108d 00h 25m   350d 05h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   51   Up   kindergartencop-11     347d 08h 18m   79d 00h 42m   904d 07h 51m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   52   Up   Hailender-05     339d 11h 22m   84d 03h 49m   482d 18h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   53   Up   citycop-21     339d 09h 54m   161d 06h 00m   473d 08h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   54   Up   grey     334d 23h 52m   106d 23h 09m   493d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   55   Up   sattest-01     334d 06h 33m   60d 00h 16m   334d 06h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   56   Up   schoolcop-17     326d 14h 21m   57d 10h 42m   497d 02h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   57   Up   flegi     322d 21h 14m   29d 13h 32m   372d 04h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   58   Up   UliBass-01     315d 08h 27m   128d 08h 39m   466d 19h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   59   Up   Hailender-09     313d 13h 59m   106d 18h 47m   510d 00h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   60   Up   stefan_a     309d 13h 25m   92d 01h 35m   309d 11h 53m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   61   Up   schoolcop-18     303d 13h 15m   73d 18h 31m   835d 07h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   62   Up   depunk     297d 10h 32m   98d 10h 45m   305d 01h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   63   Up   citycop-18     291d 15h 51m   85d 15h 26m   311d 04h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   64   Up   Hailender-04     291d 12h 51m   21d 12h 53m   291d 11h 36m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   65   Up   dex-11     289d 11h 28m   87d 18h 36m   497d 01h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   66   Up   kindergartencop-17     288d 15h 01m   144d 07h 12m   288d 13h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   67   Up   sfeddersen   279d 06h 57m   42d 02h 58m   496d 22h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   68   Up   henry1077     273d 04h 15m   23d 09h 49m   273d 04h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   69   Up   bjoern.anger-2     272d 12h 29m   255d 02h 31m   577d 14h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   70   Up   TwoFace-08   272d 01h 17m   67d 17h 42m   271d 21h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   71   Up   Bubelbub     262d 08h 12m   253d 00h 14m   253d 00h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   72   DownDown   bjoern.anger     246d 17h 12m   149d 19h 50m   546d 08h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   73   Up   Vikos-03     246d 10h 41m   26d 17h 45m   186d 09h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   74   Up   CPU8bit     242d 06h 21m   26d 00h 29m   102d 07h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   75   Up   Sirbuschi2003     240d 05h 40m   10d 05h 32m   255d 05h 56m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   76   Up   citycop-08     233d 16h 08m   66d 23h 18m   368d 03h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   77   Up   xident01     233d 06h 10m   42d 06h 41m   593d 10h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   78   DownDown   wini7     230d 14h 08m   96d 11h 37m   473d 23h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   79   Up   citycop-14     229d 12h 52m   51d 06h 17m   229d 12h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   80   Up   schoolcop-41     226d 17h 39m   64d 09h 25m   226d 16h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   81   DownDown   Hailender-11     225d 11h 32m   84d 18h 54m   582d 07h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   82   Up   Vikos-04     224d 10h 48m   62d 04h 08m   351d 10h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   83   Up   Ritschi-02     216d 23h 00m   41d 11h 24m   183d 22h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   84   DownDown   schoolcop-26     214d 12h 08m   67d 05h 08m   450d 12h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   85   Up   FNBalu-2     209d 20h 40m   30d 17h 57m   102d 10h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   86   Up   TwoFace-01   208d 17h 26m   12d 21h 46m   170d 08h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   87   DownDown   wathy-01     208d 10h 07m   31d 01h 28m   389d 18h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   88   Up   schoolcop-32     207d 12h 37m   155d 02h 18m   427d 15h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   89   Up   sunwater87-01     207d 09h 49m   32d 12h 21m   79d 19h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   90   Up   schoolcop-42     205d 13h 47m   71d 19h 49m   205d 13h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   91   Up   radioundroehre-01     204d 06h 38m   18d 18h 38m   104d 03h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   92   Up   mordillo-01     204d 05h 09m   44d 13h 31m   204d 05h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Grün blinkendGrün blinkend   93   Up   kindergartencop-13     200d 12h 55m   79d 17h 08m   567d 02h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   94   Up   schoolcop-11     199d 14h 46m   63d 00h 34m   481d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   95   DownDown   schoolcop-35     199d 12h 58m   161d 15h 29m   420d 00h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   96   Up   greendevil130-00     194d 08h 53m   117d 05h 27m   217d 23h 59m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   97   Up   Sataaan-03     192d 13h 49m   126d 16h 59m   192d 13h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   98   Up   Schleidener     191d 07h 12m   38d 17h 19m   611d 21h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   99   DownDown   citycop-07     187d 09h 58m   130d 09h 23m   485d 15h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   100   Down   DocDOS-04     186d 14h 08m   56d 21h 09m   278d 17h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   101   Up   dex-03     184d 07h 27m   70d 22h 12m   469d 03h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   102   Up   dex-02     184d 07h 25m   89d 08h 40m   497d 03h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   103   Up   apCOP0-0habCOP   182d 12h 14m   89d 14h 43m   182d 11h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Bunt   Ø     Durchschnitt     182d 11h 45m   80d 20h 17m   429d 13h 26m   v2.1.9    - LFS -
Grün   104   Up   swissboy68-01     178d 15h 03m   108d 18h 27m   415d 07h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   105   Up   schoolcop-13     177d 10h 30m   61d 11h 55m   541d 04h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   106   DownDown   HvT     176d 06h 36m   238d 23h 34m   994d 03h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   107   Up   dex-06     174d 12h 17m   89d 21h 38m   344d 14h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   108   Up   soup-02   172d 09h 53m   100d 13h 13m   537d 16h 02m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   109   Down   dammifuoco     169d 05h 03m   49d 18h 42m   192d 06h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   110   Up   schoolcop-25     166d 13h 02m   29d 17h 20m   174d 22h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   111   DownDown   citycop-11     165d 17h 19m   115d 15h 53m   497d 00h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   112   Up   Linus   164d 12h 46m   2d 03h 46m   164d 10h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   113   Up   HWadmin-01     164d 11h 41m   58d 10h 28m   229d 15h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   114   Up   kindergartencop-01     164d 10h 19m   74d 11h 42m   666d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   115   Up   wini9     162d 17h 59m   32d 15h 24m   173d 09h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   116   Up   Solcoderman-01   161d 09h 24m   51d 09h 51m   764d 16h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   117   Up   laedi     160d 05h 14m   49d 23h 38m   246d 01h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   118   Up   anderscht     158d 07h 21m   25d 17h 41m   192d 01h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   119   Up   citycop-13     155d 15h 09m   79d 19h 29m   730d 04h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   120   Up   46.rossi     155d 14h 50m   30d 07h 36m   178d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   121   Up   rhlinux     155d 11h 18m   37d 13h 41m   244d 01h 56m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   122   Up   mixxe     153d 11h 05m   52d 08h 13m   368d 14h 04m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   123   Up   Lord_Merlin-02     152d 16h 41m   21d 08h 46m   179d 06h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   124   DownDown   citycop-16     152d 16h 18m   117d 16h 45m   442d 22h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   125   Up   Hessennews     151d 15h 15m   16d 20h 34m   196d 16h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   126   Up   kindergartencop-14     149d 10h 24m   74d 10h 59m   267d 18h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   127   Up   Unkn0wnVictim     147d 04h 54m   44d 07h 00m   113d 07h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   128   DownDown   Sataaan-01     142d 10h 17m   92d 06h 46m   547d 17h 02m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   129   DownDown   schoolcop-40     136d 12h 42m   81d 14h 36m   362d 21h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   130   Up   schoolcop-10     135d 08h 28m   61d 11h 00m   230d 05h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   131   Up   schoolcop-21     135d 08h 28m   80d 15h 04m   364d 17h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   132   Up   Flafi-01     135d 05h 34m   4d 11h 10m   397d 02h 39m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
Grün   133   DownDown   citycop-25     131d 10h 36m   208d 20h 14m   692d 05h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   134   DownDown   schoolcop-37     130d 14h 25m   65d 20h 29m   356d 03h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   135   DownDown   mordillo-02     130d 05h 51m   129d 15h 46m   470d 04h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   136   DownDown   RaptorsWorld-01     127d 19h 04m   53d 12h 28m   701d 22h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   137   Up   kindergartencop-03     127d 12h 43m   60d 18h 59m   445d 00h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   138   DownDown   t1m3y     126d 11h 16m   64d 21h 52m   588d 03h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   139   DownDown   schoolcop-19     124d 17h 36m   223d 08h 10m   994d 03h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   140   DownDown   schoolcop-06     124d 17h 32m   168d 01h 34m   994d 02h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   141   Up   deidei-01     123d 04h 29m   44d 13h 28m   383d 16h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   142   DownDown   mokeo-01     121d 21h 47m   38d 23h 08m   334d 12h 41m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   143   Down   apCOP0-04   120d 13h 52m   17d 21h 01m   120d 12h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   144   Up   4you-computer.de-03     117d 08h 28m   9d 16h 22m   19d 08h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   145   DownDown   jtysarzik-03     114d 08h 48m   290d 00h 08m   722d 13h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   146   DownDown   jtysarzik-02     114d 08h 48m   263d 13h 31m   431d 22h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   147   Up   apCOP0-03     110d 12h 04m   20d 16h 37m   109d 00h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   148   Up   Vikos-02     109d 14h 01m   50d 16h 24m   285d 03h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   149   DownDown   andreas_reschke-02     109d 06h 40m   98d 17h 08m   296d 18h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   150   Up   Wolf-01     108d 11h 50m   41d 07h 44m   453d 20h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   151   DownDown   citycop-02     107d 15h 38m   139d 06h 43m   680d 17h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   152   DownDown   schoolcop-09     106d 11h 35m   145d 03h 17m   497d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   153   DownDown   kormoran-02     105d 11h 09m   58d 13h 39m   227d 21h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   154   DownDown   t1m3y-04     104d 12h 44m   56d 14h 21m   215d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   155   DownDown   Hailender-12     103d 00h 49m   45d 08h 23m   401d 20h 04m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   156   Up   mordillo     102d 13h 51m   45d 03h 25m   343d 14h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   157   Up   schoolcop-33     102d 10h 13m   111d 17h 33m   286d 10h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   158   DownDown   Hailender-02     102d 06h 52m   87d 17h 33m   412d 17h 22m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   159   DownDown   kindergartencop-07     101d 13h 26m   39d 19h 47m   264d 03h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Grün blinkend   160   DownDown   citycop-03     100d 11h 36m   96d 21h 32m   510d 02h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün blinkend   161   DownDown   jägermeister     100d 07h 05m   70d 14h 38m   239d 10h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   162   DownDown   kindergartencop-15     98d 13h 38m   113d 03h 15m   279d 03h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   163   DownDown   It_s_Real     97d 07h 03m   50d 17h 37m   364d 21h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   164   DownDown   schoolcop-03     96d 12h 41m   84d 09h 55m   896d 20h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   165   Up   citycop-12     96d 11h 43m   52d 06h 22m   232d 04h 42m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   166   DownDown   sprog-04     96d 06h 44m   130d 09h 54m   544d 14h 05m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   167   Up   4you-computer.de-04     95d 19h 36m   19d 15h 49m   95d 18h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   168   Up   4you-computer.de-02     95d 19h 36m   4d 14h 44m   46d 00h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   169   DownDown   Carlos     95d 07h 37m   43d 17h 25m   484d 03h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   170   DownDown   kriebi     95d 06h 24m   102d 10h 04m   371d 14h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   171   Up   nissse-01     94d 16h 19m   53d 05h 17m   1275d 02h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   172   Up   4you-computer.de-01     94d 01h 04m   0d 20h 05m   2d 20h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   173   Up   pse-01-01     93d 09h 02m   141d 10h 07m   375d 15h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   174   Up   t1m3y-03     92d 08h 05m   22d 08h 00m   147d 21h 22m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   175   Up   PaThe.Rat   91d 11h 45m   52d 08h 51m   393d 15h 15m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   176   Up   TwoFace-03   90d 15h 05m   46d 01h 13m   151d 21h 22m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   177   DownDown   chris74     90d 07h 11m   62d 20h 43m   363d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   178   Down   kindergartencop-02     88d 13h 59m   44d 02h 39m   574d 10h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   179   DownDown   UNiX-01     87d 03h 39m   125d 04h 24m   736d 16h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   180   DownDown   schoolcop-14     86d 14h 15m   70d 14h 18m   927d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   181   DownDown   RadioCarbon-01     85d 20h 21m   53d 12h 42m   765d 04h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   182   Down   citycop-20     85d 04h 09m   75d 23h 42m   255d 09h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   183   Up   setag-02     84d 16h 11m   29d 18h 57m   226d 02h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   184   Up   honk0504-02     84d 01h 37m   66d 13h 08m   231d 06h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   185   DownDown   Davesworld   83d 19h 26m   59d 03h 42m   738d 17h 29m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
GelbGelbGelb   186   DownDown   schoolcop-28     82d 13h 16m   40d 10h 25m   371d 23h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   187   DownDown   Nyana   80d 17h 30m   182d 11h 57m   726d 13h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   188   DownDown   thurisaz     80d 14h 53m   87d 00h 08m   424d 03h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   189   Up   citycop-24     80d 13h 51m   17d 21h 06m   80d 13h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   190   Up   honk0504     78d 00h 45m   15d 02h 22m   523d 20h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   191   Up   laedi-02     77d 14h 31m   63d 01h 33m   278d 08h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   192   Up   axolotl-01     77d 10h 29m   65d 19h 23m   257d 05h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   193   Up   4you-computer.de-05     77d 05h 12m   8d 02h 26m   77d 05h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   194   DownDown   Hailender-06     75d 12h 46m   46d 07h 10m   426d 06h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   195   Up   rednil   75d 04h 00m   40d 21h 13m   416d 13h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   196   Up   snakekr-03     73d 04h 05m   20d 07h 49m   78d 06h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   197   Up   hoorich-2     72d 05h 55m   16d 07h 59m   106d 18h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   198   DownDown   PaThe.Rat-01     69d 03h 23m   21d 01h 02m   164d 06h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   199   DownDown   radioundroehre-03     68d 04h 01m   59d 21h 16m   184d 23h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   200   Up   dani92-02     65d 02h 00m   31d 22h 59m   106d 02h 55m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   201   DownDown   Matthias199     62d 00h 13m   25d 06h 33m   291d 10h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   202   DownDown   kaschuppke-04     59d 05h 24m   118d 00h 02m   621d 04h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   203   Up   danielstangl     56d 06h 28m   0d 13h 01m   124d 16h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   204   DownDown   alconafta     54d 06h 12m   22d 04h 06m   249d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   205   DownDown   Hailender-03     53d 12h 42m   104d 01h 46m   688d 19h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   206   Up   torsch     53d 03h 16m   53d 03h 09m   53d 03h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   207   DownDown   schoolcop-20     52d 10h 06m   50d 17h 14m   367d 18h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   208   DownDown   schoolcop-31     52d 07h 41m   63d 08h 40m   344d 01h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   209   DownDown   pascal.77-101     51d 12h 07m   60d 10h 07m   425d 09h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   210   Up   4you-computer.de-06     48d 15h 30m   23d 09h 16m   38d 03h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   211   Down   kaschuppke-02     47d 05h 01m   28d 20h 52m   218d 05h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   212   Up   Darkmann     46d 13h 36m   43d 12h 52m   245d 12h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   213   DownDown   kindergartencop-10     44d 12h 39m   48d 05h 32m   515d 06h 59m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   214   DownDown   DF3EI-02     44d 11h 04m   13d 02h 01m   145d 02h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   215   DownDown   cyclopz-04     43d 18h 52m   126d 05h 42m   497d 10h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   216   DownDown   schoolcop-15     43d 14h 40m   195d 05h 38m   395d 15h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   217   DownDown   monk1971     43d 04h 47m   21d 01h 45m   257d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   218   Up   4you-computer.de     42d 19h 37m   1d 05h 07m   15d 16h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   219   DownDown   citycop-22     42d 14h 41m   113d 01h 50m   429d 03h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   220   DownDown   jtysarzik-01     39d 19h 54m   20d 17h 39m   218d 17h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   221   Up   bn-01     39d 04h 08m   85d 09h 12m   432d 23h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   222   -   kindergartencop-08     36d 12h 23m   36d 04h 37m   230d 08h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   223   DownDown   Steffen125   35d 07h 37m   47d 07h 52m   257d 04h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   224   DownDown   murofpocpi     35d 04h 52m   33d 14h 44m   401d 12h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   225   DownDown   clanov     34d 01h 43m   148d 11h 34m   808d 04h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   226   DownDown   schoolcop-01     33d 15h 32m   94d 12h 00m   594d 22h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   227   DownDown   schoolcop-12     33d 15h 32m   138d 11h 05m   1455d 01h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   228   DownDown   cyclopz     33d 06h 07m   79d 19h 30m   994d 06h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   229   DownDown   schoolcop-08     32d 08h 09m   103d 17h 01m   497d 01h 47m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   230   DownDown   tormod@lovund.org-01     32d 03h 49m   85d 23h 37m   310d 17h 36m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   231   DownDown   uwh_de-01     31d 13h 42m   31d 18h 24m   204d 20h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   232   DownDown   citycop-23     31d 09h 19m   106d 10h 32m   461d 03h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   233   DownDown   Jogibub     29d 02h 03m   129d 11h 49m   515d 05h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   234   DownDown   oliberlin   28d 02h 30m   21d 11h 40m   101d 00h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   235   DownDown   mordillo-03     26d 04h 21m   16d 16h 41m   91d 15h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   236   DownDown   zeutan-00     25d 08h 20m   212d 02h 11m   530d 01h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   237   Down   alconafta-01     24d 07h 53m   12d 12h 05m   398d 04h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   238   DownDown   hg1uwe     24d 03h 48m   20d 20h 39m   381d 23h 31m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   239   DownDown   schroem     24d 00h 04m   3d 17h 37m   244d 01h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   240   Up   sunwater87     23d 12h 33m   18d 19h 24m   183d 19h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   241   DownDown   gehrt-01     23d 12h 33m   20d 23h 56m   78d 04h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   242   DownDown   citycop-15     22d 13h 51m   84d 02h 35m   470d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   243   DownDown   ubrummer     22d 04h 38m   2d 17h 33m   145d 13h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   244   DownDown   JWolf-02     21d 12h 08m   101d 11h 42m   637d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   245   Up   mokeo-02     20d 20h 01m   56d 09h 33m   497d 03h 24m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   246   DownDown   kindergartencop-06     19d 16h 01m   40d 05h 37m   394d 22h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   247   DownDown   RadioCarbon     19d 15h 17m   10d 01h 18m   670d 15h 59m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   248   DownDown   citycop-10     18d 06h 09m   56d 02h 25m   250d 17h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   249   DownDown   kindergartencop-16     17d 13h 50m   67d 14h 27m   308d 21h 47m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   250   DownDown   schoolcop-39     17d 10h 09m   65d 04h 29m   252d 23h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   251   DownDown   kindergartencop-12     17d 09h 30m   62d 01h 00m   635d 22h 45m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   252   DownDown   TwoFace-09   17d 05h 08m   68d 19h 51m   370d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   253   DownDown   kindergartencop-05     15d 07h 10m   61d 05h 19m   300d 03h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   254   DownDown   proenz-01     14d 14h 38m   97d 14h 21m   527d 01h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   255   DownDown   proenz   14d 11h 16m   13d 10h 56m   395d 01h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   256   DownDown   wintermute   14d 09h 42m   144d 17h 52m   439d 01h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   257   DownDown   PaThe.Rat-05     14d 09h 32m   30d 07h 10m   220d 09h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   258   DownDown   Mikohach   11d 04h 14m   41d 23h 21m   1060d 16h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   259   DownDown   schoolcop-38     10d 22h 49m   124d 01h 43m   446d 13h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   260   DownDown   strikefinder     10d 05h 36m   17d 04h 58m   370d 19h 08m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   261   DownDown   exodar-03     9d 17h 24m   1d 10h 40m   82d 08h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   262   DownDown   coptux-01     9d 15h 35m   72d 14h 31m   623d 17h 03m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   263   DownDown   apCOP0-02   9d 15h 11m   226d 18h 36m   737d 19h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   264   DownDown   fricktal     9d 02h 45m   28d 03h 04m   212d 05h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   265   DownDown   magnus.mud-01     8d 10h 30m   26d 22h 47m   295d 04h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   266   DownDown   citycop-09     8d 07h 37m   83d 09h 14m   336d 07h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   267   DownDown   edelweis     7d 12h 30m   96d 12h 34m   849d 15h 16m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   268   Up   tormod@lovund.org     7d 03h 44m   7d 02h 39m   7d 02h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   269   DownDown   uwh_de-00     6d 07h 56m   20d 07h 22m   177d 15h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   270   DownDown   HWadmin-02     5d 08h 30m   16d 23h 56m   57d 14h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   271   Up   kindergartencop-09     4d 08h 53m   44d 12h 10m   497d 03h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   272   DownDown   citycop-06     3d 11h 52m   58d 09h 38m   256d 04h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   273   DownDown   kindergartencop-04     3d 09h 49m   70d 04h 09m   721d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   274   Up   Carlos-01     3d 04h 06m   123d 15h 43m   497d 02h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   275   DownDown   jtysarzik-11     2d 10h 42m   93d 10h 09m   218d 06h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   276   Up   alconafta-09     2d 10h 22m   8d 06h 41m   113d 00h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   277   DownDown   nicans   2d 05h 53m   30d 12h 44m   374d 02h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   278   DownDown   cummie007     1d 16h 52m   33d 12h 03m   188d 00h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   279   DownDown   schoolcop-30     1d 16h 51m   4d 11h 45m   183d 00h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   280   DownDown   mordillo-04     1d 13h 14m   29d 14h 17m   109d 20h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   281   Up   thilo     1d 12h 15m   8d 15h 55m   161d 04h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   282   DownDown   blaudorn-02     0d 20h 16m   12d 16h 19m   335d 20h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   283   DownDown   uwh_de-02     0d 13h 45m   13d 15h 24m   171d 16h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   284   Up   radioundroehre-02     0d 13h 02m   12d 20h 22m   150d 19h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   285   DownDown   x11rabbit   0d 01h 02m   0d 16h 28m   9d 14h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Kernel   286   Alt   Melittamann     187d 04h 18m   12d 15h 41m   125d 00h 00m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   287   Alt   Davesworld-0     117d 04h 15m   19d 10h 38m   257d 19h 33m   v2.2.0   v3.10-1-cobalt
Kernel   288   Alt   Davesworld-1     83d 18h 13m   11d 14h 21m   188d 22h 31m   v2.2.0   v3.10-1-symntc
Kernel   289   Alt   Hailender-01     77d 06h 21m   5d 05h 23m   1215d 23h 20m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   290   Alt   edelweis-01     3d 00h 14m   7d 18h 22m   114d 00h 46m   v2.2.0   v3.10-1
Update!   291   Alt   Stonie-02     446d 21h 06m   100d 10h 33m   583d 16h 42m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   292   Alt   jtysarzik-09     112d 02h 38m   38d 16h 40m   208d 10h 00m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   293   Alt   PSPC     61d 11h 55m   66d 01h 40m   962d 01h 10m   v2.1.2   v3.4-1-cobalt
Update!   294   Alt   -Firebox-     895d 11h 39m   80d 02h 05m   820d 04h 54m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   295   Alt   absadmin     496d 01h 43m   65d 06h 43m   461d 01h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   296   Alt   killabee-01     483d 23h 41m   47d 09h 09m   483d 23h 39m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   297   Alt   dgawin-1     430d 13h 32m   378d 16h 00m   973d 19h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   298   Alt   Korki-02     329d 14h 31m   128d 11h 54m   566d 14h 47m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   299   Alt   dgawin-6     329d 08h 13m   51d 12h 35m   493d 21h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   300   Alt   Scharfi-01     267d 11h 15m   113d 23h 52m   497d 01h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   301   Alt   itse-eag-17     263d 16h 59m   76d 10h 59m   356d 01h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   302   Alt   aktronic     254d 00h 08m   5d 14h 26m   301d 18h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   303   Alt   MariuszK-02     242d 15h 53m   145d 03h 08m   497d 01h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   304   Alt   Uwe2008-01     213d 04h 44m   51d 15h 01m   452d 18h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   305   Alt   zoomjr-09     208d 09h 32m   8d 12h 25m   113d 21h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   306   Alt   stehendschwimmer-02     174d 14h 50m   202d 04h 37m   497d 03h 05m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   307   Alt   Scharfi-02     167d 17h 46m   87d 21h 18m   432d 15h 27m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   308   Alt   Scharfi     160d 21h 10m   35d 00h 24m   308d 23h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   309   Alt   tnn500af     159d 02h 33m   53d 17h 30m   497d 02h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   310   Alt   Troll     153d 04h 36m   86d 04h 46m   473d 18h 15m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   311   Alt   Scharfi-05     149d 11h 54m   146d 05h 47m   602d 03h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   312   Alt   gsmbsb     148d 11h 37m   72d 12h 35m   295d 00h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   313   Alt   itse-eag-01     135d 09h 29m   35d 08h 45m   665d 16h 54m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   314   Alt   parasprinter-07     132d 11h 03m   19d 01h 32m   865d 14h 53m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   315   Alt   Rasta     129d 07h 45m   96d 02h 27m   496d 22h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   316   Alt   osk     123d 14h 41m   123d 14h 10m   343d 11h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   317   Alt   hetim-07     116d 04h 54m   283d 02h 06m   994d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   318   Alt   zoomjr-005     108d 03h 28m   30d 13h 26m   163d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   319   Alt   ali69     105d 03h 52m   38d 00h 36m   393d 18h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   320   Alt   SuizidJoker     104d 09h 07m   126d 12h 22m   497d 02h 21m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   321   Alt   Scharfi-08     104d 08h 37m   154d 12h 15m   497d 01h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   322   Alt   hellwig-router     98d 08h 29m   236d 01h 23m   497d 02h 02m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   323   Alt   Scharfi-09     82d 09h 24m   34d 22h 07m   497d 01h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   324   Alt   Scharfi-03     71d 13h 24m   91d 14h 58m   367d 00h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   325   Alt   maan2304-03     67d 07h 58m   103d 13h 59m   393d 16h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   326   Alt   jhasler-01     65d 11h 02m   61d 09h 24m   497d 01h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   327   Alt   Scharfi-06     58d 14h 43m   46d 02h 15m   298d 21h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   328   Alt   epower-02     56d 09h 24m   217d 14h 56m   497d 17h 39m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   329   Alt   Posi   51d 12h 50m   72d 18h 27m   345d 13h 55m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   330   Alt   Wolf-02     47d 08h 42m   151d 04h 22m   418d 21h 18m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   331   Alt   henna-03   42d 22h 38m   126d 09h 55m   541d 00h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   332   Alt   Nikos     37d 07h 46m   17d 08h 43m   432d 09h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   333   Alt   IzmiakAtzefoetz     34d 05h 07m   4d 03h 40m   74d 03h 44m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   334   Alt   macleod     31d 03h 44m   120d 17h 18m   561d 06h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   335   Alt   boh73-01   29d 09h 42m   57d 04h 29m   265d 08h 11m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   336   Alt   chrand     26d 02h 15m   35d 17h 24m   186d 05h 43m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   337   Alt   bany_tyrol     25d 02h 36m   74d 12h 05m   289d 18h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   338   Alt   RavaDavi     21d 04h 29m   86d 05h 31m   335d 10h 20m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   339   Alt   itse-eag-18     19d 16h 37m   232d 12h 35m   497d 00h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   340   Alt   henna-01     17d 16h 38m   76d 14h 24m   497d 03h 31m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   341   Alt   ownag3.hopto.org     16d 01h 29m   26d 06h 57m   359d 19h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   342   Alt   DedPikhto-03     8d 13h 39m   32d 13h 34m   202d 17h 22m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   343   Alt   kfm-15     5d 19h 35m   7d 20h 54m   504d 13h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   344   Alt   buscotech-02     3d 16h 12m   34d 12h 09m   686d 20h 03m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   345   Alt   kormoran     3d 11h 46m   80d 23h 40m   524d 04h 33m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   346   Alt   itse-eag-14     1d 18h 39m   30d 07h 39m   497d 01h 34m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   347   Alt   itse-eag-13     0d 20h 21m   61d 03h 28m   497d 02h 19m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   348   Alt   phacops1     0d 20h 19m   7d 10h 19m   396d 14h 04m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   349   Alt   hankofer     142d 09h 31m   111d 04h 13m   463d 10h 15m   v1.4.20   v2.4.36
Update!   350   Alt   psycho2004     25d 05h 51m   49d 00h 51m   373d 05h 27m   v1.4.19   v2.4.36
Update!   351   Alt   kaiand1     0d 18h 36m   3d 05h 57m   185d 20h 13m   v1.4.15   v2.4.34

  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime

Legende zur CopTime-Tabelle:

Blau CopTime-Rookie Rot blinkend Uptime kleiner 1 Tag Rot Uptime kleiner 10 Tage
Gelb  Uptime ab 10 Tage  GelbGelb  Uptime ab 25 Tage  GelbGelbGelb  Uptime ab 50 Tage
Grün blinkend  Uptime gleich 100 Tage  Grün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 200 Tage  Grün blinkendGrün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 300 Tage
Grün  Uptime größer 100 Tage  GrünGrün  Uptime größer 200 Tage  GrünGrünGrün  Uptime größer 300 Tage
Bunt  Durchschnitt akt. IPCops  LilaLilaLila  Uptime gleich 400 Tage  LilaLilaLila  Uptime größer 400 Tage

Kernel  Veralteter Kernel im Einsatz. Bitte den aktuellen Kernel auswählen.  
Update!  Veraltete IPCop-Version im Einsatz. Bitte so schnell wie möglich updaten ... » IPCop Downloads

» IPCop CopTime und Uptime-Forum (Mitglied werden)


Original design by phpBB - Content by wintermute & weizen_42 - Created by wintermute in 2008