www.ipcop-forum.de Foren-Übersicht

www.ipcop-forum.de

IPCop Community

Coptime - CopTime Uptime
www.clsystems.de

CopTime - IPCop Uptime
  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime


Rang: Uptimer: Uptime: Durchschnitt: Rekord: IPCop: Kernel:  
 
LilaLilaLila   1   Up   kaschuppke     852d 21h 19m   75d 13h 54m   852d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   2   Up   weizen_42   852d 12h 40m   62d 08h 45m   852d 12h 05m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   3   Up   schoolcop-23     852d 10h 30m   197d 12h 06m   852d 10h 20m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   4   Up   schoolcop-05     852d 09h 37m   133d 21h 35m   852d 08h 15m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   5   Up   schoolcop-07     852d 09h 18m   127d 07h 09m   852d 07h 55m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   6   Up   sprog-03     851d 23h 46m   96d 10h 14m   851d 23h 20m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   7   Up   MXIII     851d 18h 22m   61d 02h 04m   798d 12h 25m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   8   Up   citycop-04     851d 11h 45m   217d 15h 58m   851d 09h 49m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   9   Up   citycop-19     851d 11h 07m   124d 23h 42m   851d 10h 34m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   10   Up   citycop-01     851d 04h 43m   122d 07h 10m   851d 03h 43m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   11   Up   JWolf-01     849d 23h 20m   163d 17h 36m   849d 21h 39m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   12   Up   Netteufel     849d 10h 10m   191d 04h 01m   849d 09h 30m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   13   Up   apCOP0-01   849d 07h 56m   397d 08h 07m   849d 07h 23m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   14   Up   spaul     849d 05h 23m   257d 12h 49m   842d 22h 56m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   15   Up   DM4NL   840d 01h 55m   46d 00h 18m   840d 00h 58m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   16   Up   schoolcop     830d 04h 41m   103d 02h 46m   830d 04h 15m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   17   Up   schwoab-03     812d 21h 45m   154d 03h 14m   632d 21h 21m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   18   Up   citycop-17     777d 09h 12m   98d 03h 27m   777d 08h 56m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   19   Up   dubiel     775d 02h 12m   23d 04h 23m   743d 16h 49m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   20   Up   ShowUrSkillz     734d 03h 21m   43d 05h 44m   729d 05h 35m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   21   Up   Stefan admin     729d 03h 48m   79d 19h 44m   729d 03h 00m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   22   Up   dex-08     717d 04h 12m   114d 06h 11m   717d 03h 36m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   23   Up   RadioCarbon-02     661d 16h 36m   133d 12h 03m   661d 14h 47m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   24   Up   Claus-01     634d 00h 39m   181d 02h 06m   634d 00h 20m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   25   Up   schoolcop-04     628d 10h 50m   138d 20h 44m   628d 10h 48m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   26   Up   smawuascht-01     626d 03h 47m   41d 04h 25m   626d 03h 33m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   27   Up   mokeo-03     602d 07h 49m   151d 14h 53m   602d 06h 37m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   28   Up   spaul-02     577d 05h 31m   134d 04h 44m   577d 03h 41m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   29   Up   citycop-05     572d 09h 50m   163d 13h 15m   572d 08h 34m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   30   Up   Hailender-10     552d 08h 22m   60d 16h 24m   323d 21h 11m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   31   Up   eanneser-05     551d 09h 55m   190d 18h 17m   551d 08h 22m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   32   Up   DocDOS-03     538d 06h 30m   94d 14h 20m   538d 06h 22m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   33   Up   Hailender-20     511d 01h 32m   69d 11h 56m   511d 00h 49m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   34   Up   mokeo-04     500d 11h 57m   88d 21h 40m   500d 10h 48m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   35   Up   Sataaan-02     500d 02h 30m   142d 23h 22m   488d 12h 46m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   36   Up   schoolcop-02     497d 08h 10m   82d 23h 20m   512d 21h 13m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   37   Up   schoolcop-22     495d 08h 48m   228d 00h 05m   994d 02h 18m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   38   Up   schoolcop-16     490d 10h 03m   98d 02h 31m   497d 01h 10m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   39   Up   MariuszK     483d 22h 01m   181d 01h 23m   496d 01h 58m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   40   Up   Lander     479d 20h 40m   161d 23h 22m   403d 19h 04m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   41   Up   sweirer-3Hackengasse     465d 05h 16m   465d 03h 39m   465d 03h 39m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   42   Up   sweirer     465d 05h 16m   360d 01h 35m   360d 01h 35m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   43   Up   Oldie_053-01     455d 06h 10m   51d 09h 39m   455d 05h 51m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   44   Up   greendevil130-01     450d 06h 00m   450d 04h 35m   450d 04h 35m   v2.1.9   v3.4-3
LilaLilaLila   45   Up   lloser-01     418d 02h 45m   35d 01h 58m   230d 13h 24m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   46   Up   DocDOS     388d 06h 50m   129d 08h 08m   397d 13h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   47   Up   dex-01     384d 23h 18m   78d 06h 06m   444d 13h 47m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   48   Up   schoolcop-24     377d 06h 50m   136d 09h 05m   497d 03h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   49   Up   Daniko     373d 08h 20m   63d 14h 11m   415d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   50   Up   tripple-03     352d 01h 33m   108d 11h 25m   352d 01h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   51   Up   kindergartencop-11     349d 03h 41m   79d 01h 56m   904d 07h 51m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   52   Up   Hailender-05     341d 06h 45m   84d 04h 54m   482d 18h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   53   Up   citycop-21     341d 05h 17m   161d 09h 30m   473d 08h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   54   Up   grey     336d 19h 15m   107d 00h 50m   493d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   55   Up   sattest-01     336d 01h 55m   60d 00h 59m   336d 00h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   56   Up   schoolcop-17     328d 09h 43m   57d 11h 39m   497d 02h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   57   Up   flegi     324d 16h 37m   29d 14h 14m   372d 04h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   58   Up   UliBass-01     317d 03h 50m   128d 08h 39m   466d 19h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   59   Up   Hailender-09     315d 09h 22m   106d 20h 29m   510d 00h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   60   Up   stefan_a     311d 08h 48m   92d 06h 28m   311d 07h 53m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrünGrün   61   Up   schoolcop-18     305d 08h 38m   73d 19h 41m   835d 07h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   62   Up   depunk     299d 05h 55m   98d 15h 09m   305d 01h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   63   Up   citycop-18     293d 11h 14m   85d 17h 26m   311d 04h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   64   Up   Hailender-04     293d 08h 14m   21d 13h 10m   293d 07h 36m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   65   Up   dex-11     291d 06h 50m   87d 20h 00m   497d 01h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   66   Up   kindergartencop-17     290d 10h 24m   145d 05h 12m   290d 09h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   67   Up   sfeddersen   281d 02h 20m   42d 03h 36m   496d 22h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   68   Up   henry1077     274d 23h 37m   23d 11h 13m   274d 22h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   69   Up   bjoern.anger-2     274d 07h 51m   255d 02h 31m   577d 14h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   70   Up   TwoFace-08   273d 20h 40m   67d 17h 42m   271d 21h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   71   Up   Bubelbub     264d 03h 35m   253d 00h 14m   253d 00h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   72   DownDown   bjoern.anger     248d 12h 35m   149d 19h 50m   546d 08h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   73   Up   Vikos-03     248d 06h 04m   26d 17h 45m   186d 09h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   74   Up   CPU8bit     244d 01h 44m   26d 00h 29m   102d 07h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   75   Up   Sirbuschi2003     242d 01h 03m   10d 05h 32m   255d 05h 56m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   76   Up   citycop-08     235d 11h 31m   67d 00h 36m   368d 03h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   77   Up   xident01     235d 01h 33m   42d 06h 41m   593d 10h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   78   DownDown   wini7     232d 09h 31m   96d 11h 37m   473d 23h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   79   Up   citycop-14     231d 08h 15m   51d 07h 27m   231d 06h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   80   Up   schoolcop-41     228d 13h 02m   64d 16h 45m   228d 12h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   81   DownDown   Hailender-11     227d 06h 55m   84d 18h 54m   582d 07h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   82   Up   Vikos-04     226d 06h 11m   62d 05h 14m   351d 10h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   83   Up   Ritschi-02     218d 18h 23m   41d 11h 24m   183d 22h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   84   DownDown   schoolcop-26     216d 07h 31m   67d 06h 39m   450d 12h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   85   Up   FNBalu-2     211d 16h 03m   30d 17h 57m   102d 10h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   86   Up   TwoFace-01   210d 12h 48m   12d 21h 46m   170d 08h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   87   DownDown   wathy-01     210d 05h 30m   31d 01h 28m   389d 18h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   88   Up   schoolcop-32     209d 07h 59m   155d 06h 42m   427d 15h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   89   Up   sunwater87-01     209d 05h 12m   32d 12h 21m   79d 19h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   90   Up   schoolcop-42     207d 09h 10m   72d 09h 49m   207d 07h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   91   Up   radioundroehre-01     206d 02h 00m   18d 18h 38m   104d 03h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   92   Up   mordillo-01     206d 00h 31m   44d 14h 38m   205d 23h 05m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   93   Up   kindergartencop-13     202d 08h 18m   79d 18h 28m   567d 02h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   94   Up   schoolcop-11     201d 10h 09m   63d 01h 21m   481d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   95   DownDown   schoolcop-35     201d 08h 21m   161d 19h 41m   420d 00h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   96   Up   greendevil130-00     196d 04h 16m   117d 16h 27m   217d 23h 59m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   97   Up   Sataaan-03     194d 09h 12m   127d 13h 59m   194d 07h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   98   Up   Schleidener     193d 02h 35m   38d 17h 19m   611d 21h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   99   DownDown   citycop-07     189d 05h 21m   130d 12h 11m   485d 15h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   100   Down   DocDOS-04     188d 09h 31m   56d 21h 09m   278d 17h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   101   Up   dex-03     186d 02h 50m   70d 23h 49m   469d 03h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   102   Up   dex-02     186d 02h 48m   89d 09h 47m   497d 03h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   103   Up   apCOP0-0habCOP   184d 07h 37m   89d 23h 31m   184d 07h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Bunt   Ø     Durchschnitt     183d 18h 12m   80d 21h 42m   429d 19h 43m   v2.1.9    - LFS -
Grün   104   Up   swissboy68-01     180d 10h 25m   108d 21h 12m   415d 07h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   105   Up   schoolcop-13     179d 05h 53m   61d 12h 46m   541d 04h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   106   DownDown   HvT     178d 01h 59m   239d 02h 30m   994d 03h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   107   Up   dex-06     176d 07h 39m   89d 22h 56m   344d 14h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   108   Up   soup-02   174d 05h 16m   100d 15h 13m   537d 16h 02m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   109   Down   dammifuoco     171d 00h 26m   49d 19h 48m   192d 06h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   110   Up   schoolcop-25     168d 08h 25m   29d 17h 57m   174d 22h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   111   DownDown   citycop-11     167d 12h 42m   115d 18h 12m   497d 00h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   112   Up   Linus   166d 08h 08m   2d 03h 48m   166d 06h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   113   Up   HWadmin-01     166d 07h 04m   58d 13h 42m   229d 15h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   114   Up   kindergartencop-01     166d 05h 42m   74d 12h 42m   666d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   115   Up   wini9     164d 13h 21m   32d 17h 36m   173d 09h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   116   Up   Solcoderman-01   163d 04h 47m   51d 09h 51m   764d 16h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   117   Up   laedi     162d 00h 37m   50d 00h 33m   246d 01h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   118   Up   anderscht     160d 02h 44m   25d 17h 41m   192d 01h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   119   Up   citycop-13     157d 10h 32m   79d 21h 19m   730d 04h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   120   Up   46.rossi     157d 10h 13m   30d 07h 36m   178d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   121   Up   rhlinux     157d 06h 40m   37d 14h 36m   244d 01h 56m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   122   Up   mixxe     155d 06h 28m   52d 08h 13m   368d 14h 04m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   123   Up   Lord_Merlin-02     154d 12h 04m   21d 08h 46m   179d 06h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   124   DownDown   citycop-16     154d 11h 41m   117d 19h 20m   442d 22h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   125   Up   Hessennews     153d 10h 38m   16d 20h 34m   196d 16h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   126   Up   kindergartencop-14     151d 05h 47m   74d 13h 27m   267d 18h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   127   Up   Unkn0wnVictim     149d 00h 17m   44d 07h 00m   113d 07h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   128   DownDown   Sataaan-01     144d 05h 40m   92d 08h 27m   547d 17h 02m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   129   DownDown   schoolcop-40     138d 08h 05m   81d 18h 48m   362d 21h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   130   Up   schoolcop-10     137d 03h 51m   61d 13h 20m   230d 05h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   131   Up   schoolcop-21     137d 03h 51m   80d 16h 28m   364d 17h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   132   Up   Flafi-01     137d 00h 57m   4d 11h 10m   397d 02h 39m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
Grün   133   DownDown   citycop-25     133d 05h 59m   209d 07h 14m   692d 05h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   134   DownDown   schoolcop-37     132d 09h 48m   65d 22h 19m   356d 03h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   135   DownDown   mordillo-02     132d 01h 14m   129d 19h 09m   470d 04h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   136   DownDown   RaptorsWorld-01     129d 14h 26m   53d 15h 13m   701d 22h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   137   Up   kindergartencop-03     129d 08h 06m   60d 19h 51m   445d 00h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   138   DownDown   t1m3y     128d 06h 39m   64d 23h 07m   588d 03h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   139   DownDown   schoolcop-19     126d 12h 58m   223d 11h 40m   994d 03h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   140   DownDown   schoolcop-06     126d 12h 55m   168d 04h 19m   994d 02h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   141   Up   deidei-01     124d 23h 51m   44d 14h 04m   383d 16h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   142   DownDown   mokeo-01     123d 17h 10m   38d 23h 36m   334d 12h 41m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   143   Down   apCOP0-04   122d 09h 15m   17d 22h 01m   122d 08h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   144   Up   4you-computer.de-03     119d 03h 51m   9d 16h 22m   19d 08h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   145   DownDown   jtysarzik-03     116d 04h 11m   290d 14h 08m   722d 13h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   146   DownDown   jtysarzik-02     116d 04h 10m   263d 13h 31m   431d 22h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   147   Up   apCOP0-03     112d 07h 27m   20d 16h 37m   109d 00h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   148   Up   Vikos-02     111d 09h 24m   50d 17h 25m   285d 03h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   149   DownDown   andreas_reschke-02     111d 02h 03m   98d 21h 32m   296d 18h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   150   Up   Wolf-01     110d 07h 13m   41d 07h 44m   453d 20h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   151   DownDown   citycop-02     109d 11h 01m   139d 09h 52m   680d 17h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   152   DownDown   schoolcop-09     108d 06h 57m   145d 05h 03m   497d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   153   DownDown   kormoran-02     107d 06h 32m   58d 13h 39m   227d 21h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   154   DownDown   t1m3y-04     106d 08h 07m   56d 15h 37m   215d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   155   DownDown   Hailender-12     104d 20h 12m   45d 09h 07m   401d 20h 04m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   156   Up   mordillo     104d 09h 14m   45d 03h 25m   343d 14h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   157   Up   schoolcop-33     104d 05h 36m   111d 20h 33m   286d 10h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   158   DownDown   Hailender-02     104d 02h 15m   87d 21h 03m   412d 17h 22m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   159   DownDown   kindergartencop-07     103d 08h 49m   39d 20h 28m   264d 03h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   160   DownDown   citycop-03     102d 06h 59m   96d 23h 44m   510d 02h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   161   DownDown   jägermeister     102d 02h 28m   70d 16h 50m   239d 10h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Grün blinkend   162   DownDown   kindergartencop-15     100d 09h 01m   113d 10h 35m   279d 03h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   163   DownDown   It_s_Real     99d 02h 26m   50d 18h 21m   364d 21h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   164   DownDown   schoolcop-03     98d 08h 04m   84d 10h 54m   896d 20h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   165   Up   citycop-12     98d 07h 06m   52d 07h 40m   232d 04h 42m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   166   DownDown   sprog-04     98d 02h 07m   130d 11h 49m   544d 14h 05m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   167   Up   4you-computer.de-04     97d 14h 59m   19d 20h 42m   97d 14h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   168   Up   4you-computer.de-02     97d 14h 59m   4d 14h 44m   46d 00h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   169   DownDown   Carlos     97d 03h 00m   43d 17h 57m   484d 03h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   170   DownDown   kriebi     97d 01h 46m   102d 11h 46m   371d 14h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   171   Up   nissse-01     96d 11h 41m   53d 05h 17m   1275d 02h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   172   Up   4you-computer.de-01     95d 20h 27m   0d 20h 05m   2d 20h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   173   Up   pse-01-01     95d 04h 25m   141d 12h 12m   375d 15h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   174   Up   t1m3y-03     94d 03h 28m   22d 08h 35m   147d 21h 22m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   175   Up   PaThe.Rat   93d 07h 08m   52d 10h 07m   393d 15h 15m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   176   Up   TwoFace-03   92d 10h 28m   46d 03h 40m   151d 21h 22m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   177   DownDown   chris74     92d 02h 33m   62d 21h 35m   363d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   178   Down   kindergartencop-02     90d 09h 22m   44d 03h 15m   574d 10h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   179   DownDown   UNiX-01     88d 23h 02m   125d 07h 20m   736d 16h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   180   DownDown   schoolcop-14     88d 09h 38m   70d 15h 09m   927d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   181   DownDown   RadioCarbon-01     87d 15h 44m   53d 13h 40m   765d 04h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   182   Down   citycop-20     86d 23h 32m   76d 01h 32m   255d 09h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   183   Up   setag-02     86d 11h 33m   29d 18h 57m   226d 02h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   184   Up   honk0504-02     85d 20h 59m   66d 14h 01m   231d 06h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   185   DownDown   Davesworld   85d 14h 49m   59d 03h 42m   738d 17h 29m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
GelbGelbGelb   186   DownDown   schoolcop-28     84d 08h 39m   40d 11h 30m   371d 23h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   187   DownDown   Nyana   82d 12h 53m   182d 20h 45m   726d 13h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   188   DownDown   thurisaz     82d 10h 16m   87d 05h 23m   424d 03h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   189   Up   citycop-24     82d 09h 14m   18d 05h 30m   82d 07h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   190   Up   honk0504     79d 20h 08m   15d 02h 33m   523d 20h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   191   Up   laedi-02     79d 09h 54m   63d 03h 01m   278d 08h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   192   Up   axolotl-01     79d 05h 52m   65d 19h 23m   257d 05h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   193   Up   4you-computer.de-05     79d 00h 35m   8d 04h 20m   78d 23h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   194   DownDown   Hailender-06     77d 08h 09m   46d 08h 03m   426d 06h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   195   Up   rednil   76d 23h 23m   40d 21h 48m   416d 13h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   196   Up   snakekr-03     74d 23h 28m   20d 07h 49m   78d 06h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   197   Up   hoorich-2     74d 01h 18m   16d 07h 59m   106d 18h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   198   DownDown   PaThe.Rat-01     70d 22h 46m   21d 02h 15m   164d 06h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   199   DownDown   radioundroehre-03     69d 23h 24m   60d 04h 36m   184d 23h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   200   Up   dani92-02     66d 21h 22m   32d 00h 17m   106d 02h 55m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   201   DownDown   Matthias199     63d 19h 36m   25d 07h 22m   291d 10h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   202   DownDown   kaschuppke-04     61d 00h 47m   118d 04h 42m   621d 04h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   203   Up   danielstangl     58d 01h 51m   0d 13h 03m   124d 16h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   204   DownDown   alconafta     56d 01h 35m   22d 04h 26m   249d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   205   DownDown   Hailender-03     55d 08h 05m   104d 03h 01m   688d 19h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   206   Up   torsch     54d 22h 39m   54d 21h 09m   54d 21h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   207   DownDown   schoolcop-20     54d 05h 29m   50d 18h 07m   367d 18h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   208   DownDown   schoolcop-31     54d 03h 04m   63d 10h 17m   344d 01h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   209   DownDown   pascal.77-101     53d 07h 29m   60d 13h 16m   425d 09h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   210   Up   4you-computer.de-06     50d 10h 52m   23d 09h 16m   38d 03h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   211   Down   kaschuppke-02     49d 00h 24m   28d 21h 40m   218d 05h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   212   Up   Darkmann     48d 08h 59m   43d 12h 52m   245d 12h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   213   DownDown   kindergartencop-10     46d 08h 02m   48d 06h 20m   515d 06h 59m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   214   DownDown   DF3EI-02     46d 06h 26m   13d 02h 33m   145d 02h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   215   DownDown   cyclopz-04     45d 14h 14m   126d 07h 23m   497d 10h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   216   DownDown   schoolcop-15     45d 10h 03m   195d 08h 34m   395d 15h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   217   DownDown   monk1971     45d 00h 10m   21d 01h 45m   257d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   218   Up   4you-computer.de     44d 15h 00m   1d 05h 07m   15d 16h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   219   DownDown   citycop-22     44d 10h 03m   113d 04h 35m   429d 03h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   220   DownDown   jtysarzik-01     41d 15h 17m   20d 17h 39m   218d 17h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   221   Up   bn-01     40d 23h 31m   85d 11h 39m   432d 23h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   222   -   kindergartencop-08     38d 07h 46m   36d 05h 13m   230d 08h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   223   DownDown   Steffen125   37d 03h 00m   47d 08h 29m   257d 04h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   224   DownDown   murofpocpi     37d 00h 15m   33d 14h 44m   401d 12h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   225   DownDown   clanov     35d 21h 06m   148d 15h 34m   808d 04h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   226   DownDown   schoolcop-01     35d 10h 55m   94d 13h 14m   594d 22h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   227   DownDown   schoolcop-12     35d 10h 55m   138d 12h 42m   1455d 01h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   228   DownDown   cyclopz     35d 01h 30m   79d 20h 29m   994d 06h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   229   DownDown   schoolcop-08     34d 03h 32m   103d 18h 13m   497d 01h 47m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   230   DownDown   tormod@lovund.org-01     33d 23h 12m   85d 23h 37m   310d 17h 36m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   231   DownDown   uwh_de-01     33d 09h 05m   31d 19h 18m   204d 20h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   232   DownDown   citycop-23     33d 04h 42m   106d 13h 08m   461d 03h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   233   DownDown   Jogibub     30d 21h 26m   129d 13h 39m   515d 05h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   234   DownDown   mordillo-03     27d 23h 43m   16d 17h 20m   91d 15h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   235   DownDown   zeutan-00     27d 03h 43m   212d 13h 11m   530d 01h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   236   Down   alconafta-01     26d 03h 16m   12d 12h 19m   398d 04h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   237   DownDown   hg1uwe     25d 23h 11m   20d 20h 58m   381d 23h 31m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   238   DownDown   schroem     25d 19h 27m   3d 17h 41m   244d 01h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   239   Up   sunwater87     25d 07h 56m   18d 19h 47m   183d 19h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   240   DownDown   gehrt-01     25d 07h 55m   21d 01h 07m   78d 04h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   241   DownDown   citycop-15     24d 09h 14m   84d 04h 30m   470d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   242   DownDown   ubrummer     24d 00h 01m   2d 17h 37m   145d 13h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   243   DownDown   JWolf-02     23d 07h 31m   101d 14h 27m   637d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   244   Up   mokeo-02     22d 15h 24m   56d 09h 33m   497d 03h 24m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   245   DownDown   kindergartencop-06     21d 11h 24m   40d 06h 11m   394d 22h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   246   DownDown   RadioCarbon     21d 10h 39m   10d 01h 28m   670d 15h 59m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   247   DownDown   citycop-10     20d 01h 32m   56d 05h 01m   250d 17h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   248   DownDown   kindergartencop-16     19d 09h 13m   67d 18h 39m   308d 21h 47m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   249   DownDown   schoolcop-39     19d 05h 32m   65d 06h 35m   252d 23h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   250   DownDown   kindergartencop-12     19d 04h 53m   62d 02h 04m   635d 22h 45m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   251   DownDown   TwoFace-09   19d 00h 31m   68d 21h 28m   370d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   252   DownDown   kindergartencop-05     17d 02h 33m   61d 06h 11m   300d 03h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   253   DownDown   proenz-01     16d 10h 01m   97d 15h 42m   527d 01h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   254   DownDown   proenz   16d 06h 39m   13d 11h 06m   395d 01h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   255   DownDown   wintermute   16d 05h 05m   145d 02h 40m   439d 01h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   256   DownDown   PaThe.Rat-05     16d 04h 55m   30d 08h 52m   220d 09h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   257   DownDown   Mikohach   12d 23h 37m   41d 23h 51m   1060d 16h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   258   DownDown   schoolcop-38     12d 18h 12m   124d 05h 06m   446d 13h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   259   DownDown   strikefinder     12d 00h 59m   17d 05h 13m   370d 19h 08m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   260   DownDown   exodar-03     11d 12h 47m   1d 10h 43m   82d 08h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   261   DownDown   coptux-01     11d 10h 58m   72d 16h 43m   623d 17h 03m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   262   DownDown   apCOP0-02   11d 10h 34m   227d 00h 53m   737d 19h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   263   DownDown   fricktal     10d 22h 08m   28d 03h 34m   212d 05h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   264   DownDown   magnus.mud-01     10d 05h 53m   26d 23h 31m   295d 04h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   265   DownDown   citycop-09     10d 03h 00m   83d 10h 59m   336d 07h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   266   DownDown   edelweis     9d 07h 53m   96d 13h 51m   849d 15h 16m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   267   Up   tormod@lovund.org     8d 23h 07m   8d 22h 39m   8d 22h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   268   DownDown   uwh_de-00     8d 03h 19m   20d 07h 55m   177d 15h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   269   DownDown   HWadmin-02     7d 03h 53m   17d 00h 56m   57d 14h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   270   Up   kindergartencop-09     6d 04h 15m   44d 13h 02m   497d 03h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   271   DownDown   kindergartencop-04     5d 05h 11m   70d 05h 05m   721d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   272   Up   Carlos-01     4d 23h 28m   123d 18h 43m   497d 02h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   273   Up   alconafta-09     4d 05h 45m   8d 07h 06m   113d 00h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   274   DownDown   nicans   4d 01h 15m   30d 13h 09m   374d 02h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   275   DownDown   cummie007     3d 12h 15m   33d 13h 13m   188d 00h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   276   DownDown   mordillo-04     3d 08h 37m   29d 15h 25m   109d 20h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   277   DownDown   blaudorn-02     2d 15h 39m   12d 16h 33m   335d 20h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   278   Up   radioundroehre-02     2d 08h 25m   12d 20h 25m   150d 19h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   279   DownDown   uwh_de-02     1d 10h 09m   13d 10h 22m   171d 16h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   280   DownDown   x11rabbit   1d 07h 25m   0d 16h 29m   9d 14h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   281   Up   thilo     1d 04h 50m   8d 15h 22m   161d 04h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   282   DownDown   citycop-06     0d 19h 03m   56d 15h 03m   256d 04h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   283   DownDown   oliberlin   0d 18h 41m   21d 00h 25m   101d 00h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   284   DownDown   schoolcop-30     0d 12h 14m   4d 11h 34m   183d 00h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   285   DownDown   jtysarzik-11     0d 09h 30m   85d 15h 22m   218d 06h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Kernel   286   Alt   Melittamann     188d 23h 41m   12d 15h 41m   125d 00h 00m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   287   Alt   Davesworld-0     118d 23h 38m   19d 11h 20m   257d 19h 33m   v2.2.0   v3.10-1-cobalt
Kernel   288   Alt   Davesworld-1     85d 13h 36m   11d 14h 21m   188d 22h 31m   v2.2.0   v3.10-1-symntc
Kernel   289   Alt   Hailender-01     79d 01h 43m   5d 05h 29m   1215d 23h 20m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   290   Alt   edelweis-01     4d 19h 37m   7d 18h 36m   114d 00h 46m   v2.2.0   v3.10-1
Update!   291   Alt   Stonie-02     448d 16h 28m   100d 12h 18m   583d 16h 42m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   292   Alt   jtysarzik-09     113d 22h 01m   38d 18h 40m   208d 10h 00m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   293   Alt   PSPC     63d 07h 17m   66d 01h 40m   962d 01h 10m   v2.1.2   v3.4-1-cobalt
Update!   294   Alt   -Firebox-     897d 07h 02m   80d 02h 05m   820d 04h 54m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   295   Alt   absadmin     497d 21h 06m   65d 06h 43m   461d 01h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   296   Alt   killabee-01     485d 19h 03m   47d 10h 06m   485d 17h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   297   Alt   dgawin-1     432d 08h 55m   378d 22h 17m   973d 19h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   298   Alt   Korki-02     331d 09h 54m   128d 11h 54m   566d 14h 47m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   299   Alt   Scharfi-01     269d 06h 38m   114d 01h 42m   497d 01h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   300   Alt   itse-eag-17     265d 12h 22m   76d 12h 16m   356d 01h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   301   Alt   aktronic     255d 19h 31m   5d 14h 26m   301d 18h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   302   Alt   MariuszK-02     244d 11h 16m   145d 05h 56m   497d 01h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   303   Alt   Uwe2008-01     215d 00h 07m   51d 15h 43m   452d 18h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   304   Alt   zoomjr-09     210d 04h 55m   8d 12h 25m   113d 21h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   305   Alt   stehendschwimmer-02     176d 10h 13m   202d 08h 26m   497d 03h 05m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   306   Alt   Scharfi-02     169d 13h 09m   87d 22h 36m   432d 15h 27m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   307   Alt   Scharfi     162d 16h 32m   35d 00h 57m   308d 23h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   308   Alt   tnn500af     160d 21h 55m   53d 17h 30m   497d 02h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   309   Alt   Troll     154d 23h 59m   86d 06h 11m   473d 18h 15m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   310   Alt   Scharfi-05     151d 07h 17m   146d 09h 17m   602d 03h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   311   Alt   gsmbsb     150d 07h 00m   72d 13h 45m   295d 00h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   312   Alt   itse-eag-01     137d 04h 52m   35d 08h 45m   665d 16h 54m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   313   Alt   parasprinter-07     134d 06h 26m   19d 01h 32m   865d 14h 53m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   314   Alt   Rasta     131d 03h 08m   96d 03h 52m   496d 22h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   315   Alt   osk     125d 10h 04m   123d 16h 05m   343d 11h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   316   Alt   hetim-07     118d 00h 17m   283d 02h 06m   994d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   317   Alt   zoomjr-005     109d 22h 51m   30d 13h 26m   163d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   318   Alt   ali69     106d 23h 15m   38d 01h 12m   393d 18h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   319   Alt   SuizidJoker     106d 04h 30m   126d 14h 12m   497d 02h 21m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   320   Alt   Scharfi-08     106d 04h 00m   154d 14h 52m   497d 01h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   321   Alt   hellwig-router     100d 03h 52m   236d 01h 23m   497d 02h 02m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   322   Alt   Scharfi-09     84d 04h 47m   34d 22h 48m   497d 01h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   323   Alt   Scharfi-03     73d 08h 47m   91d 14h 58m   367d 00h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   324   Alt   maan2304-03     69d 03h 21m   103d 13h 59m   393d 16h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   325   Alt   jhasler-01     67d 06h 24m   61d 10h 14m   497d 01h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   326   Alt   Scharfi-06     60d 10h 06m   46d 03h 03m   298d 21h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   327   Alt   epower-02     58d 04h 47m   217d 18h 19m   497d 17h 39m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   328   Alt   Posi   53d 08h 13m   72d 19h 20m   345d 13h 55m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   329   Alt   Wolf-02     49d 04h 05m   151d 07h 31m   418d 21h 18m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   330   Alt   henna-03   44d 18h 01m   126d 12h 07m   541d 00h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   331   Alt   Nikos     39d 03h 09m   17d 08h 59m   432d 09h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   332   Alt   IzmiakAtzefoetz     36d 00h 30m   4d 03h 46m   74d 03h 44m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   333   Alt   macleod     32d 23h 07m   120d 19h 00m   561d 06h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   334   Alt   boh73-01   31d 05h 05m   57d 05h 33m   265d 08h 11m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   335   Alt   chrand     27d 21h 38m   35d 17h 56m   186d 05h 43m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   336   Alt   bany_tyrol     26d 21h 59m   74d 13h 05m   289d 18h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   337   Alt   RavaDavi     22d 23h 52m   86d 08h 54m   335d 10h 20m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   338   Alt   itse-eag-18     21d 12h 00m   232d 16h 05m   497d 00h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   339   Alt   henna-01     19d 12h 01m   76d 15h 01m   497d 03h 31m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   340   Alt   ownag3.hopto.org     17d 20h 52m   26d 07h 19m   359d 19h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   341   Alt   DedPikhto-03     10d 09h 02m   32d 14h 12m   202d 17h 22m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   342   Alt   buscotech-02     5d 11h 35m   34d 12h 45m   686d 20h 03m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   343   Alt   kormoran     5d 07h 09m   81d 00h 50m   524d 04h 33m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   344   Alt   itse-eag-13     2d 15h 44m   61d 04h 20m   497d 02h 19m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   345   Alt   phacops1     2d 15h 42m   7d 10h 24m   396d 14h 04m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   346   Alt   kfm-15     0d 14h 58m   7d 20h 27m   504d 13h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   347   Alt   itse-eag-14     0d 14h 02m   30d 00h 53m   497d 01h 34m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   348   Alt   dgawin-6     0d 02h 22m   50d 10h 37m   493d 21h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   349   Alt   hankofer     144d 04h 54m   111d 04h 13m   463d 10h 15m   v1.4.20   v2.4.36
Update!   350   Alt   psycho2004     27d 01h 14m   49d 01h 28m   373d 05h 27m   v1.4.19   v2.4.36
Update!   351   Alt   kaiand1     0d 13h 59m   3d 05h 54m   185d 20h 13m   v1.4.15   v2.4.34

  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime

Legende zur CopTime-Tabelle:

Blau CopTime-Rookie Rot blinkend Uptime kleiner 1 Tag Rot Uptime kleiner 10 Tage
Gelb  Uptime ab 10 Tage  GelbGelb  Uptime ab 25 Tage  GelbGelbGelb  Uptime ab 50 Tage
Grün blinkend  Uptime gleich 100 Tage  Grün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 200 Tage  Grün blinkendGrün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 300 Tage
Grün  Uptime größer 100 Tage  GrünGrün  Uptime größer 200 Tage  GrünGrünGrün  Uptime größer 300 Tage
Bunt  Durchschnitt akt. IPCops  LilaLilaLila  Uptime gleich 400 Tage  LilaLilaLila  Uptime größer 400 Tage

Kernel  Veralteter Kernel im Einsatz. Bitte den aktuellen Kernel auswählen.  
Update!  Veraltete IPCop-Version im Einsatz. Bitte so schnell wie möglich updaten ... » IPCop Downloads

» IPCop CopTime und Uptime-Forum (Mitglied werden)


Original design by phpBB - Content by wintermute & weizen_42 - Created by wintermute in 2008