www.ipcop-forum.de Foren-Übersicht

www.ipcop-forum.de

IPCop Community

Coptime - CopTime Uptime
www.clsystems.de

CopTime - IPCop Uptime
  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime


Rang: Uptimer: Uptime: Durchschnitt: Rekord: IPCop: Kernel:  
 
GrünGrün   1   -   RadioCarbon-01     212d 19h 44m   39d 14h 34m   300d 14h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   2   -   edelweis     212d 19h 32m   97d 21h 58m   849d 15h 16m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   3   -   kaschuppke     212d 19h 26m   60d 16h 39m   515d 23h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   4   -   RaptorsWorld-01     212d 19h 21m   17d 08h 54m   212d 18h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   5   -   soup-02   212d 18h 46m   105d 04h 14m   537d 16h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   6   -   weizen_42   212d 10h 47m   51d 20h 55m   436d 14h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   7   -   kaschuppke-04     212d 09h 50m   60d 17h 06m   212d 08h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   8   -   citycop-03     212d 09h 39m   76d 10h 57m   510d 02h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   9   -   UliBass-01     212d 08h 49m   103d 03h 28m   282d 16h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   10   -   schoolcop-23     212d 08h 37m   144d 03h 56m   497d 01h 36m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   11   -   schoolcop-10     212d 08h 02m   59d 17h 35m   212d 07h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   12   -   schoolcop-05     212d 07h 44m   110d 04h 38m   630d 01h 55m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   13   -   schoolcop-12     212d 07h 36m   118d 11h 15m   1455d 01h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   14   -   schoolcop-07     212d 07h 25m   104d 10h 30m   847d 19h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   15   -   clanov     212d 06h 06m   110d 14h 14m   319d 01h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   16   -   dex-01     212d 03h 52m   63d 16h 22m   339d 17h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   17   -   jtysarzik-03     211d 22h 14m   122d 11h 58m   211d 21h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   18   -   sprog-03     211d 21h 52m   76d 10h 11m   685d 18h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   19   -   bjoern.anger-2     211d 21h 20m   183d 14h 56m   211d 20h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   20   -   MXIII     211d 16h 29m   19d 04h 00m   211d 15h 31m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   21   -   citycop-06     211d 09h 55m   78d 10h 06m   214d 22h 43m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   22   -   citycop-04     211d 09h 52m   146d 13h 18m   292d 20h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   23   -   citycop-22     211d 09h 14m   97d 14h 21m   223d 12h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   24   -   citycop-19     211d 09h 14m   87d 08h 04m   365d 05h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   25   -   citycop-16     211d 09h 14m   113d 13h 43m   290d 22h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   26   -   citycop-05     211d 06h 46m   120d 07h 40m   290d 14h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   27   -   citycop-08     211d 05h 35m   138d 03h 00m   368d 03h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   28   -   citycop-01     211d 02h 50m   82d 07h 05m   657d 20h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   29   -   zeutan-00     210d 09h 33m   210d 09h 32m   210d 09h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   30   -   vancejo     210d 00h 34m   25d 08h 07m   210d 00h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   31   -   UNiX-01     210d 00h 16m   217d 01h 59m   736d 16h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   32   -   pascal.77-101     209d 23h 42m   209d 23h 08m   209d 23h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   33   -   JWolf-01     209d 21h 26m   110d 09h 29m   291d 23h 59m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   34   -   Netteufel     209d 08h 17m   127d 03h 48m   733d 22h 26m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   35   -   apCOP0-01   209d 06h 03m   237d 07h 37m   501d 08h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   36   -   spaul     209d 03h 30m   166d 23h 38m   707d 20h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   37   -   MariuszK     207d 01h 35m   135d 03h 51m   496d 01h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   38   -   cyres     204d 00h 17m   55d 04h 35m   203d 23h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   39   -   Shadow     203d 22h 55m   95d 04h 41m   697d 20h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   40   -   RadioCarbon     203d 22h 47m   7d 13h 39m   206d 20h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   41   -   mokeo-04     203d 17h 56m   73d 03h 45m   497d 01h 43m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   42   -   mokeo-03     203d 17h 40m   130d 09h 20m   497d 02h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Grün blinkendGrün blinkend   43   -   DM4NL   200d 00h 02m   36d 03h 57m   734d 09h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   44   -   jtysarzik-02     198d 01h 32m   198d 00h 28m   198d 00h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   45   Up   axolotl-01     191d 04h 05m   65d 17h 59m   191d 03h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   46   Up   schoolcop-14     191d 04h 03m   72d 06h 48m   927d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   47   Up   schoolcop-09     191d 04h 02m   142d 09h 44m   497d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   48   Up   kindergartencop-11     190d 05h 38m   73d 05h 24m   904d 07h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   49   Up   snorfu     190d 03h 00m   27d 03h 26m   190d 01h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   50   Up   schoolcop     190d 02h 48m   84d 19h 51m   371d 18h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   51   -   coptux-01     186d 21h 43m   53d 14h 28m   248d 01h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   52   -   citycop-25     185d 09h 38m   65d 17h 16m   185d 09h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   53   -   Davesworld   184d 07h 46m   41d 20h 48m   656d 22h 35m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
Grün   54   -   Daniko     179d 07h 26m   46d 01h 44m   415d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   55   -   citycop-11     177d 06h 36m   97d 11h 08m   497d 00h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   56   -   rednil   174d 21h 52m   39d 07h 34m   416d 13h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   57   -   spytech-1     173d 11h 48m   173d 10h 10m   173d 10h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   58   -   schwoab-03     172d 19h 51m   77d 10h 54m   216d 02h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   59   Up   citycop-02     170d 02h 27m   102d 10h 26m   289d 02h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   60   Up   Nyana   169d 02h 18m   68d 13h 49m   169d 01h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   61   Up   snorfu-02     168d 19h 26m   168d 19h 11m   168d 19h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   62   Up   Ch3p4cK   167d 15h 45m   188d 18h 34m   209d 23h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   63   Up   citycop-07     162d 02h 11m   101d 08h 39m   485d 15h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   64   Up   Djan-10     161d 09h 16m   64d 12h 43m   161d 08h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   65   Up   bjoern.anger     155d 01h 23m   84d 10h 52m   155d 00h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   66   Up   spaul-02     151d 04h 20m   86d 19h 42m   168d 23h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   67   Up   xident01-2     146d 02h 29m   146d 00h 51m   146d 00h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   68   Up   dammifuoco     145d 01h 31m   45d 04h 44m   145d 00h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   69   Up   schoolcop-19     144d 07h 24m   204d 13h 17m   994d 03h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   70   Up   schoolcop-03     144d 06h 22m   78d 18h 23m   896d 20h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   71   Up   schoolcop-06     144d 02h 01m   158d 01h 19m   994d 02h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   72   Up   schoolcop-21     143d 06h 30m   77d 13h 17m   364d 17h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   73   Up   mordillo-02     140d 00h 28m   174d 14h 22m   470d 04h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   74   Up   citycop-17     137d 07h 19m   66d 03h 21m   473d 10h 41m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   75   Up   Mazga-01     136d 13h 32m   105d 23h 04m   384d 03h 45m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   76   Up   tormod@lovund.org-01     135d 17h 49m   73d 07h 43m   280d 13h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   77   Up   citycop-20     135d 08h 10m   81d 20h 53m   182d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   78   Up   wathy-01     127d 12h 19m   28d 03h 11m   260d 09h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   79   Up   schoolcop-40     127d 00h 10m   27d 06h 35m   126d 22h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   80   Up   laedi-02     125d 00h 58m   48d 07h 57m   278d 08h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   81   Up   schoolcop-11     123d 09h 33m   58d 02h 10m   481d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   82   Up   kindergartencop-14     123d 08h 09m   49d 20h 42m   267d 18h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   83   Up   jogi_1     121d 05h 35m   124d 23h 55m   497d 01h 16m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   84   Up   citycop-21     121d 02h 52m   144d 02h 21m   473d 08h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   85   Up   HWadmin-01     121d 01h 26m   60d 23h 51m   121d 01h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   86   Up   Ghining     120d 09h 31m   20d 21h 20m   120d 08h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   87   Up   schoolcop-29     120d 02h 40m   94d 23h 08m   246d 15h 33m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   88   Up   schoolcop-37     119d 18h 25m   47d 03h 01m   163d 07h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   89   Up   high-voltages-01   118d 04h 41m   28d 17h 38m   118d 03h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   90   Up   dr_big71-03   117d 02h 43m   103d 04h 42m   612d 09h 24m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   91   Up   jtysarzik-01     115d 23h 49m   8d 04h 05m   115d 22h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   92   Up   Oldie_053-01     115d 21h 06m   34d 00h 07m   148d 00h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   93   Up   exodar-01     115d 20h 59m   21d 07h 15m   115d 19h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   94   Up   Hailender-04     114d 07h 45m   19d 15h 53m   243d 13h 15m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   95   Up   t1m3y     112d 15h 00m   53d 15h 50m   276d 22h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   96   Up   Solcoderman-01   109d 06h 35m   44d 20h 38m   764d 16h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   97   Up   apCOP0-02   109d 06h 30m   158d 05h 01m   501d 08h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   98   Up   strikefinder     108d 22h 52m   14d 20h 17m   331d 07h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   99   Up   ubrummer-2     107d 23h 47m   36d 00h 07m   296d 02h 31m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   100   Up   TwoFace-09   104d 05h 27m   67d 20h 20m   370d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   101   Up   proenz   101d 02h 27m   11d 08h 52m   395d 01h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   102   Up   eanneser-05     99d 00h 21m   174d 01h 11m   292d 01h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   103   Up   sfeddersen   95d 05h 25m   33d 21h 02m   496d 22h 20m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   104   Up   schoolcop-17     95d 02h 28m   117d 01h 19m   497d 02h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   105   Up   PaThe.Rat   92d 20h 07m   56d 22h 23m   393d 15h 15m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   106   Up   nissse-02     92d 07h 17m   38d 09h 55m   507d 19h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   107   Up   Lander     91d 23h 23m   117d 07h 11m   390d 06h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   108   Up   magnus.mud-01     90d 23h 03m   18d 14h 29m   123d 13h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   109   Up   Stefan admin     89d 01h 55m   65d 21h 45m   497d 01h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Bunt   Ø     Durchschnitt     88d 22h 22m   76d 14h 21m   372d 21h 20m   v2.1.9    - LFS -
GelbGelbGelb   110   Up   schoolcop-18     87d 23h 56m   57d 15h 26m   835d 07h 40m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   111   Up   PaThe.Rat-05     86d 18h 03m   37d 20h 32m   86d 17h 53m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   112   Up   Stoebi-02     85d 10h 14m   103d 22h 49m   122d 11h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   113   Up   sattest-01     85d 03h 32m   53d 20h 30m   231d 08h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   114   Up   bn-01     84d 01h 22m   118d 05h 21m   432d 23h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   115   Up   pse-01-01     83d 22h 11m   137d 05h 09m   375d 15h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   116   Up   uwh_de-00     80d 18h 33m   62d 06h 32m   177d 15h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   117   Up   schoolcop-16     77d 07h 05m   87d 20h 43m   497d 01h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   118   Up   dex-08     77d 02h 19m   80d 13h 40m   682d 22h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   119   Up   grey     77d 00h 59m   96d 23h 32m   493d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   120   Up   kaschuppke-02     76d 21h 31m   31d 18h 48m   218d 05h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   121   Up   schoolcop-22     74d 07h 04m   186d 23h 49m   994d 02h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   122   Up   schoolcop-15     74d 06h 41m   177d 06h 43m   393d 18h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   123   Up   uwh_de-02     74d 05h 46m   10d 21h 59m   74d 04h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   124   Up   Pendler-23     73d 09h 39m   33d 06h 33m   118d 12h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   125   Up   cyclopz-04     70d 03h 36m   132d 15h 01m   497d 10h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   126   Up   Hailender-05     68d 00h 30m   72d 02h 44m   482d 18h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   127   Up   narkaT   67d 05h 51m   73d 19h 17m   530d 03h 23m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   128   Up   jtysarzik-11     66d 07h 11m   130d 08h 44m   179d 06h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   129   Up   Hailender-02     66d 04h 57m   43d 23h 27m   341d 00h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   130   Up   pherson-03     65d 21h 10m   56d 22h 07m   186d 16h 21m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   131   Up   46.rossi     65d 09h 43m   20d 18h 22m   178d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   132   Up   Schleidener     65d 06h 25m   40d 16h 44m   611d 21h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   133   Up   jägermeister     63d 01h 54m   62d 22h 42m   194d 22h 11m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   134   Up   t1m3y-04     62d 06h 57m   51d 09h 06m   215d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   135   Up   Sataaan-02     60d 04h 12m   102d 12h 26m   301d 03h 49m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   136   Up   HvT     59d 22h 26m   210d 11h 19m   994d 03h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   137   Up   Steffen125   59d 22h 06m   49d 16h 19m   257d 04h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   138   Up   Carlos     59d 04h 40m   37d 03h 49m   235d 03h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Blau   139   Up   thurisaz     59d 04h 17m   59d 03h 17m   59d 03h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   140   Up   Ron     59d 00h 03m   26d 08h 42m   269d 09h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   141   Up   JWolf-02     58d 22h 26m   76d 02h 32m   340d 14h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   142   Up   kindergartencop-07     58d 07h 57m   33d 15h 11m   264d 03h 49m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   143   Up   wini9     58d 00h 55m   14d 12h 52m   57d 23h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   144   Up   andreas_reschke-02     57d 23h 34m   61d 06h 36m   153d 22h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   145   Up   schroem     57d 08h 31m   2d 21h 49m   191d 15h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   146   Up   Axeaminator     57d 02h 32m   36d 15h 41m   329d 22h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   147   Up   cyclopz     56d 21h 42m   82d 01h 42m   994d 06h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   148   Up   nicans   56d 08h 10m   32d 10h 10m   374d 02h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   149   Up   Matthias199     56d 04h 55m   16d 03h 45m   99d 23h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   150   Up   monk1971     54d 05h 07m   19d 02h 22m   257d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   151   Up   dex-11     52d 10h 12m   73d 22h 11m   497d 01h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   152   Up   schoolcop-01     52d 02h 54m   81d 08h 51m   461d 16h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   153   Up   Sataaan-01     51d 23h 08m   69d 12h 48m   262d 11h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   154   Up   mixxe     47d 04h 53m   54d 14h 33m   368d 14h 04m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   155   Up   Darkmann     46d 17h 43m   45d 22h 58m   245d 12h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   156   Up   alconafta     44d 14h 18m   21d 20h 08m   249d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   157   Up   Sirbuschi2003     43d 21h 44m   8d 20h 13m   137d 14h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   158   Up   kindergartencop-15     42d 06h 29m   21d 02h 45m   42d 05h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   159   Up   chris74     42d 04h 29m   54d 20h 32m   327d 20h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   160   Up   lloser     41d 22h 30m   162d 23h 34m   1157d 05h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   161   Up   Linus   41d 00h 10m   1d 15h 44m   121d 14h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   162   Up   kindergartencop-16     39d 09h 11m   19d 16h 02m   39d 07h 49m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   163   Up   proenz-01     39d 05h 45m   85d 18h 20m   527d 01h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   164   Up   kindergartencop-06     39d 05h 23m   35d 01h 42m   394d 22h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   165   Up   kindergartencop-02     39d 04h 24m   38d 04h 01m   574d 10h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   166   Up   kindergartencop-04     39d 03h 56m   66d 07h 51m   721d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   167   Up   kindergartencop-03     39d 03h 06m   60d 01h 29m   445d 00h 43m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   168   Up   schoolcop-24     38d 07h 24m   110d 03h 53m   497d 03h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   169   Up   Flafi-01     37d 22h 09m   4d 05h 35m   397d 02h 39m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
GelbGelb   170   Up   Vikos-04     37d 07h 06m   59d 11h 38m   351d 10h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   171   Up   alconafta-09     37d 04h 34m   6d 08h 05m   49d 19h 16m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   172   Up   kindergartencop-05     37d 03h 25m   55d 04h 56m   300d 03h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   173   Up   kriebi     37d 00h 29m   101d 06h 55m   371d 14h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   174   Up   hg1uwe     36d 22h 14m   28d 04h 07m   381d 23h 31m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   175   Up   kindergartencop-10     35d 08h 12m   41d 04h 17m   515d 06h 59m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   176   Up   Jogibub     34d 00h 59m   123d 11h 45m   515d 05h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   177   Up   Mikohach   32d 21h 46m   37d 22h 52m   1060d 16h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   178   Up   kindergartencop-01     32d 04h 27m   65d 23h 28m   666d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   179   Up   citycop-12     32d 02h 46m   54d 06h 16m   232d 04h 42m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   180   Up   Lord_Merlin-02     31d 11h 30m   33d 16h 50m   179d 06h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   181   Up   wini7     31d 09h 11m   78d 17h 43m   473d 23h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   182   Up   kindergartencop-12     31d 09h 04m   77d 09h 54m   635d 22h 45m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   183   Up   schoolcop-08     30d 09h 44m   110d 19h 39m   497d 01h 47m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   184   Up   DocDOS-04     30d 03h 33m   49d 16h 49m   263d 21h 26m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   185   Up   schoolcop-26     30d 03h 08m   46d 22h 34m   224d 21h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   186   Up   Ritschi-02     28d 00h 33m   67d 14h 30m   169d 21h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   187   Up   citycop-13     25d 10h 36m   79d 23h 11m   730d 04h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   188   Up   setag-02     23d 10h 58m   45d 10h 31m   226d 02h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   189   Up   citycop-14     23d 10h 15m   44d 18h 30m   229d 00h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   190   Up   citycop-23     23d 09h 13m   84d 04h 43m   276d 13h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   191   Up   citycop-15     23d 07h 59m   76d 02h 51m   470d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   192   Up   citycop-18     23d 07h 10m   70d 07h 57m   311d 04h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   193   Up   rhlinux     22d 15h 51m   28d 12h 28m   161d 02h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   194   Up   Hailender-09     22d 04h 53m   85d 12h 43m   510d 00h 07m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   195   Up   flegi     22d 02h 54m   19d 17h 55m   372d 04h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   196   Up   mordillo-01     22d 02h 28m   38d 10h 18m   159d 03h 23m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   197   Up   RadioCarbon-02     21d 14h 43m   62d 09h 22m   190d 17h 45m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   198   Up   PaThe.Rat-01     20d 22h 36m   14d 15h 08m   85d 11h 55m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   199   Up   Manemm     20d 05h 08m   16d 11h 08m   220d 02h 53m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   200   Up   CPU8bit     20d 04h 08m   32d 22h 34m   102d 07h 07m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   201   Up   Claus-01     19d 19h 20m   42d 07h 47m   64d 21h 02m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   202   Up   wintermute   18d 11h 44m   42d 19h 30m   67d 03h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   203   Up   mordillo-04     18d 09h 39m   25d 20h 35m   76d 14h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   204   Up   onkel-speiche     17d 02h 47m   13d 13h 22m   104d 22h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   205   Up   Hailender-10     16d 03h 51m   55d 12h 56m   182d 08h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   206   Up   HWadmin-02     15d 20h 40m   17d 05h 18m   54d 21h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   207   Up   mokeo-01     15d 14h 39m   34d 18h 49m   264d 17h 53m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   208   Up   steakesser   15d 04h 09m   39d 15h 06m   162d 18h 21m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   209   Up   Pendler-13     14d 08h 06m   7d 20h 29m   118d 10h 03m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   210   Up   cummie007     13d 23h 43m   92d 07h 00m   188d 00h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   211   Up   DocDOS     13d 09h 46m   92d 20h 47m   397d 13h 09m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   212   Up   bowleradm     12d 03h 24m   57d 12h 22m   180d 04h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   213   Up   deddi     11d 10h 14m   7d 22h 22m   72d 18h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   214   Up   kindergartencop-13     11d 07h 50m   74d 10h 31m   567d 02h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   215   Up   DocDOS-03     11d 06h 01m   79d 03h 24m   333d 11h 09m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   216   Up   schoolcop-02     11d 02h 41m   75d 06h 28m   512d 21h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   217   Up   kaschuppke-03     10d 22h 48m   40d 11h 55m   497d 03h 15m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   218   Up   TwoFace-08   10d 19h 21m   58d 01h 05m   238d 08h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   219   Up   lloser-01     10d 12h 20m   14d 22h 27m   34d 03h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   220   Up   charon     10d 08h 23m   1d 00h 34m   13d 00h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   221   Up   schoolcop-25     10d 05h 48m   24d 03h 52m   167d 23h 45m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   222   Up   citycop-09     10d 02h 21m   85d 13h 43m   293d 06h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   223   Up   gehrt-01     9d 10h 16m   16d 02h 01m   34d 07h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   224   Up   Hailender-11     9d 07h 24m   76d 11h 13m   582d 07h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   225   Up   anderscht     8d 05h 43m   25d 12h 02m   163d 03h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   226   Up   Hailender-03     8d 00h 59m   91d 01h 00m   688d 19h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   227   Up   schoolcop-20     7d 09h 57m   58d 03h 34m   367d 18h 08m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   228   Up   richardhans     7d 07h 29m   73d 03h 55m   232d 21h 33m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   229   Up   blaudorn-02     6d 14h 44m   20d 10h 42m   335d 20h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   230   Up   fricktal     6d 10h 45m   22d 13h 38m   202d 03h 22m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   231   Up   uwh_de-01     6d 06h 51m   33d 11h 31m   204d 20h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   232   Up   schoolcop-28     6d 00h 05m   37d 06h 33m   371d 23h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   233   Up   schoolcop-30     5d 14h 50m   18d 23h 31m   183d 00h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   234   -   t1m3y-03     4d 08h 31m   26d 00h 20m   95d 22h 07m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   235   Up   Vikos-03     4d 08h 23m   29d 18h 13m   186d 09h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   236   DownDown   apCOP0-04     3d 07h 42m   15d 01h 25m   74d 05h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   237   Down   Vikos-02     3d 07h 16m   52d 04h 49m   285d 03h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   238   Up   hasnainmj-01     3d 02h 46m   3d 16h 15m   6d 22h 55m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   239   DownDown   Wolf-01     2d 22h 52m   39d 04h 42m   453d 20h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   240   DownDown   sprog-04     2d 16h 03m   106d 05h 29m   484d 12h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   241   Up   exodar-03     2d 11h 55m   0d 16h 15m   12d 16h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   242   DownDown   kormoran-02     2d 08h 14m   49d 13h 57m   227d 21h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   243   DownDown   schoolcop-39     2d 04h 52m   70d 22h 09m   252d 23h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   244   DownDown   murofpocpi     2d 02h 05m   37d 19h 36m   401d 12h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   245   DownDown   swissboy68-01     1d 22h 57m   84d 19h 19m   415d 07h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   246   -   alconafta-01     1d 21h 42m   14d 19h 14m   398d 04h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   247   DownDown   oliberlin   1d 09h 33m   27d 00h 53m   101d 00h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   248   Up   DF3EI-02     1d 09h 18m   11d 08h 43m   104d 13h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   249   DownDown   schoolcop-04     1d 06h 30m   118d 19h 36m   545d 19h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   250   Down   citycop-10     1d 00h 09m   40d 13h 40m   171d 23h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   251   Down   TwoFace-01   0d 23h 13m   16d 20h 14m   170d 08h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   252   DownDown   dani92-02     0d 21h 42m   30d 00h 34m   106d 02h 55m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   253   Down   honk0504   0d 20h 27m   47d 02h 04m   523d 20h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   254   DownDown   Djan-11     0d 09h 25m   42d 17h 16m   160d 06h 23m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   255   -   scriptkiddy     0d 08h 41m   0d 06h 55m   18d 19h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   256   DownDown   kindergartencop-08     0d 08h 05m   34d 01h 32m   230d 08h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   257   DownDown   kindergartencop-09     0d 04h 46m   47d 09h 10m   497d 03h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   258   Up   danielstangl     0d 03h 54m   0d 08h 48m   50d 22h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   259   DownDown   ipcop_star     0d 01h 59m   14d 08h 46m   180d 02h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   260   Up   deidei-01     0d 01h 49m   43d 00h 14m   383d 16h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Kernel   261   Alt   Mäffjus-01     32d 19h 43m   21d 06h 49m   41d 15h 01m   v2.1.9   v3.4-2
Kernel   262   Alt   edelweis-01     19d 07h 31m   5d 23h 51m   114d 00h 46m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   263   Alt   Hailender-01     9d 21h 57m   4d 05h 56m   1215d 23h 20m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   264   Alt   Davesworld-1     7d 19h 00m   10d 20h 57m   188d 22h 31m   v2.2.0   v3.10-1-cobalt
Update!   265   Alt   stdevel   199d 03h 16m   142d 22h 18m   229d 15h 27m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   266   Alt   Hailender-20     174d 01h 07m   67d 01h 16m   399d 12h 39m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   267   Alt   It_s_Real     140d 04h 52m   43d 05h 12m   284d 14h 20m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   268   Alt   schoolcop-35     123d 08h 00m   124d 13h 44m   414d 02h 06m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   269   Alt   schoolcop-31     121d 01h 32m   63d 02h 35m   344d 01h 01m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   270   Alt   mordillo-03     31d 21h 12m   10d 15h 15m   67d 00h 56m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   271   Alt   nissse-01     11d 23h 46m   57d 13h 16m   1275d 02h 46m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   272   Alt   laedi     189d 05h 48m   47d 14h 52m   246d 01h 27m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   273   Alt   stefan_a     130d 09h 19m   31d 18h 30m   130d 07h 31m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   274   Alt   Carlos-01     59d 04h 40m   130d 19h 37m   497d 02h 40m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   275   Alt   x11rabbit   0d 10h 00m   0d 10h 01m   5d 22h 31m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   276   Alt   Stonie-02     392d 09h 16m   77d 01h 25m   392d 08h 42m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   277   Alt   schoolcop-32     309d 07h 09m   157d 18h 52m   309d 05h 40m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   278   Alt   schoolcop-38     284d 03h 04m   99d 06h 33m   446d 13h 38m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   279   Alt   Toweruser-01     224d 21h 04m   42d 08h 31m   239d 19h 41m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   280   Alt   robertd-10     218d 07h 14m   35d 19h 20m   218d 07h 13m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   281   Alt   jtysarzik-09     81d 03h 12m   76d 17h 40m   81d 02h 00m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   282   Alt   schoolcop-33     77d 06h 15m   135d 00h 14m   202d 01h 24m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   283   Alt   -Firebox-     257d 05h 09m   63d 20h 23m   820d 04h 54m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   284   Alt   Ravenlord-01     106d 05h 26m   115d 19h 05m   448d 20h 33m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   285   Alt   Connor1980-02     37d 00h 41m   52d 00h 02m   224d 17h 12m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   286   Alt   tocx     18d 05h 39m   50d 02h 50m   313d 22h 00m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   287   Alt   tnn500af     482d 05h 12m   53d 11h 39m   482d 04h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   288   Alt   hetim-07     472d 03h 36m   287d 14h 54m   994d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   289   Alt   itse-eag-04     431d 01h 00m   225d 23h 39m   497d 02h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   290   Alt   cyclopz-02     415d 03h 19m   158d 15h 14m   632d 05h 53m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   291   Alt   itse-eag-10     414d 08h 02m   178d 09h 45m   421d 21h 10m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   292   Alt   niels$-03     357d 02h 28m   82d 19h 22m   357d 02h 02m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   293   Alt   thebuggy-01     353d 04h 35m   275d 20h 55m   497d 02h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   294   Alt   DaYerk-03     351d 01h 25m   156d 00h 39m   745d 02h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   295   Alt   itse-eag-18     332d 06h 52m   309d 21h 00m   497d 00h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   296   Alt   itse-eag-14     312d 06h 14m   57d 01h 20m   497d 01h 19m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   297   Alt   schmumo-05     289d 22h 35m   73d 01h 30m   413d 08h 38m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   298   Alt   dgawin-1     289d 09h 40m   335d 09h 45m   973d 19h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   299   Alt   cjmatsel-10     282d 00h 17m   185d 00h 52m   535d 23h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   300   Alt   FNBalu     281d 18h 48m   134d 22h 16m   628d 09h 01m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   301   Alt   itse-eag-13     277d 01h 21m   192d 02h 06m   497d 02h 19m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   302   Alt   tripple   271d 19h 23m   291d 13h 44m   1265d 22h 13m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   303   Alt   jhasler-01     262d 10h 24m   52d 07h 35m   497d 01h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   304   Alt   tnaefken-12     253d 00h 31m   140d 14h 32m   497d 03h 01m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   305   Alt   Rasta     249d 07h 23m   80d 17h 32m   496d 22h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   306   Alt   Fitness-01     241d 02h 33m   71d 00h 42m   361d 08h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   307   Alt   Stonie-01     239d 23h 28m   132d 20h 38m   994d 05h 31m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   308   Alt   berkyl     236d 01h 07m   73d 15h 48m   473d 02h 05m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   309   Alt   Beastie     224d 09h 37m   334d 07h 08m   994d 02h 13m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   310   Alt   E1000-User     221d 06h 48m   202d 03h 01m   497d 03h 12m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   311   Alt   itse-eag-05     221d 05h 24m   263d 12h 05m   922d 04h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   312   Alt   itse-eag-02     197d 05h 52m   135d 16h 50m   505d 03h 46m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   313   Alt   ali69     196d 01h 36m   31d 02h 51m   251d 06h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   314   Alt   stehendschwimmer-02     180d 23h 07m   198d 06h 05m   497d 03h 05m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   315   Alt   osk     170d 09h 37m   110d 10h 04m   343d 11h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   316   Alt   SuizidJoker-1     169d 05h 39m   154d 19h 37m   497d 00h 17m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   317   Alt   Posi   160d 16h 40m   73d 10h 00m   345d 13h 55m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   318   Alt   Scharfi-01     147d 05h 44m   105d 01h 33m   497d 01h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   319   Alt   absadmin     142d 05h 39m   55d 15h 59m   461d 01h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   320   Alt   dgawin-6     135d 04h 43m   44d 12h 14m   493d 21h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   321   Alt   Scharfi-09     122d 06h 25m   54d 00h 59m   364d 23h 11m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   322   Alt   DedPikhto-03     122d 02h 20m   28d 08h 25m   131d 08h 33m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   323   Alt   itse-eag-17     121d 04h 33m   67d 15h 27m   356d 01h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   324   Alt   RavaDavi     112d 00h 42m   57d 02h 46m   180d 23h 47m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   325   Alt   boh73-01   106d 21h 23m   77d 15h 39m   265d 08h 11m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   326   Alt   SuizidJoker     106d 06h 38m   114d 05h 07m   324d 10h 51m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   327   Alt   hellwig-router     95d 09h 26m   283d 02h 49m   497d 02h 02m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   328   Alt   itse-eag-12     95d 04h 35m   75d 13h 02m   268d 23h 28m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   329   Alt   itse-eag-01     91d 08h 11m   31d 12h 43m   665d 16h 54m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   330   Alt   macleod     90d 21h 30m   131d 15h 18m   561d 06h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   331   Alt   Scharfi-03     84d 05h 45m   100d 22h 15m   357d 22h 09m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   332   Alt   honk0504-02     70d 08h 05m   64d 00h 49m   214d 04h 51m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   333   Alt   Flafi-03     65d 04h 18m   35d 13h 16m   360d 15h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   334   Alt   Wolf-02     64d 07h 41m   148d 15h 39m   418d 21h 18m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   335   Alt   killabee-01     63d 17h 14m   36d 03h 59m   199d 02h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   336   Alt   Cenotaphium-01   61d 20h 16m   89d 09h 30m   497d 00h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   337   Alt   MSeitl-00     59d 04h 46m   32d 05h 37m   422d 08h 43m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   338   Alt   buscotech-02     58d 21h 17m   49d 03h 48m   686d 20h 03m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   339   Alt   Scharfi-08     58d 09h 37m   141d 02h 57m   497d 01h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   340   Alt   henna-03   54d 22h 30m   135d 00h 24m   541d 00h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   341   Alt   Korki-02     52d 07h 06m   119d 04h 53m   566d 14h 47m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   342   Alt   MariuszK-02     48d 11h 24m   384d 21h 51m   497d 01h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   343   Alt   bany_tyrol     45d 01h 22m   67d 08h 11m   289d 18h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   344   Alt   Troll     43d 01h 03m   88d 10h 41m   473d 18h 15m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   345   Alt   chrand     40d 07h 47m   36d 00h 07m   186d 05h 43m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   346   Alt   gsmbsb     36d 08h 35m   75d 18h 08m   295d 00h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   347   Alt   UML-01     31d 03h 18m   61d 18h 06m   417d 05h 27m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   348   Alt   joberuc     30d 08h 10m   1d 08h 26m   102d 15h 36m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   349   Alt   aktronic     28d 13h 49m   4d 16h 58m   301d 18h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   350   Alt   zoomjr-005     27d 09h 00m   28d 20h 48m   163d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   351   Alt   epower-02     23d 03h 18m   199d 04h 16m   497d 17h 39m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   352   Alt   Nikos     22d 02h 49m   13d 20h 11m   432d 09h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   353   Alt   Scharfi-02     21d 03h 29m   78d 09h 17m   432d 15h 27m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   354   Alt   maan2304-03     17d 07h 03m   98d 07h 09m   393d 16h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   355   Alt   Uwe2008-01     13d 03h 10m   44d 07h 26m   452d 18h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   356   Alt   edvman-01     11d 21h 05m   127d 08h 16m   497d 04h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   357   Alt   Hailender-16     10d 07h 43m   118d 00h 08m   497d 02h 59m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   358   Alt   Scharfi     10d 06h 30m   55d 18h 24m   308d 23h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   359   Alt   kormoran     9d 09h 56m   108d 23h 47m   524d 04h 33m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   360   Alt   Scharfi-06     7d 04h 39m   38d 17h 52m   298d 21h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   361   Alt   Stinger-02     6d 15h 10m   5d 02h 53m   503d 06h 59m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   362   Alt   r0n     6d 14h 49m   6d 20h 46m   65d 17h 17m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   363   Alt   phacops1     6d 14h 48m   7d 16h 21m   396d 14h 04m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   364   Alt   kfm-15     4d 14h 03m   8d 22h 44m   504d 13h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   365   Alt   IzmiakAtzefoetz     4d 12h 03m   3d 17h 46m   7d 00h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   366   Alt   Scharfi-11     3d 02h 50m   182d 20h 43m   497d 01h 38m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   367   Alt   Scharfi-10     2d 10h 14m   64d 13h 10m   378d 23h 03m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   368   Alt   henna-01     2d 06h 46m   109d 07h 13m   497d 03h 31m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   369   Alt   parasprinter-07     1d 10h 21m   28d 09h 19m   865d 14h 53m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   370   Alt   nagalix     1d 03h 43m   23d 19h 12m   191d 17h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   371   Alt   steffen0377-01     0d 15h 45m   2d 07h 57m   209d 02h 01m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   372   Alt   eanneser-4     0d 10h 18m   71d 03h 05m   497d 00h 42m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   373   Alt   SaveIT-02     0d 04h 59m   16d 01h 24m   680d 02h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   374   Alt   zoomjr-09     0d 02h 27m   9d 00h 44m   107d 22h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   375   Alt   hankofer     87d 06h 59m   101d 20h 22m   463d 10h 15m   v1.4.20   v2.4.36
Update!   376   Alt   psycho2004     182d 00h 42m   45d 22h 20m   373d 05h 27m   v1.4.19   v2.4.36
Update!   377   Alt   exilmatze-04     382d 11h 29m   158d 03h 05m   497d 01h 59m   v1.4.18   v2.4.34
Update!   378   Alt   daba78     58d 09h 24m   91d 09h 35m   492d 17h 43m   v1.4.18   v2.4.34
Update!   379   Alt   kaiand1     2d 13h 04m   3d 19h 53m   185d 20h 13m   v1.4.15   v2.4.34
Update!   380   Alt   Wolkenland-03     0d 13h 49m   5d 21h 01m   18d 10h 26m   v1.4.15   v2.4.34

  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime

Legende zur CopTime-Tabelle:

Blau CopTime-Rookie Rot blinkend Uptime kleiner 1 Tag Rot Uptime kleiner 10 Tage
Gelb  Uptime ab 10 Tage  GelbGelb  Uptime ab 25 Tage  GelbGelbGelb  Uptime ab 50 Tage
Grün blinkend  Uptime gleich 100 Tage  Grün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 200 Tage  Grün blinkendGrün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 300 Tage
Grün  Uptime größer 100 Tage  GrünGrün  Uptime größer 200 Tage  GrünGrünGrün  Uptime größer 300 Tage
Bunt  Durchschnitt akt. IPCops  LilaLilaLila  Uptime gleich 400 Tage  LilaLilaLila  Uptime größer 400 Tage

Kernel  Veralteter Kernel im Einsatz. Bitte den aktuellen Kernel auswählen.  
Update!  Veraltete IPCop-Version im Einsatz. Bitte so schnell wie möglich updaten ... » IPCop Downloads

» IPCop CopTime und Uptime-Forum (Mitglied werden)


Original design by phpBB - Content by wintermute & weizen_42 - Created by wintermute in 2008