www.ipcop-forum.de Foren-Übersicht

www.ipcop-forum.de

IPCop Community

Coptime - CopTime Uptime
www.clsystems.de

CopTime - IPCop Uptime
  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime


Rang: Uptimer: Uptime: Durchschnitt: Rekord: IPCop: Kernel:  
 
GrünGrün   1   -   RadioCarbon-01     251d 23h 27m   40d 12h 57m   300d 14h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   2   -   kaschuppke     251d 23h 08m   61d 14h 30m   515d 23h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   3   -   RaptorsWorld-01     251d 23h 03m   20d 09h 13m   251d 22h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   4   -   soup-02   251d 22h 28m   107d 18h 54m   537d 16h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   5   -   weizen_42   251d 14h 30m   52d 12h 20m   436d 14h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   6   -   kaschuppke-04     251d 13h 32m   66d 07h 23m   251d 12h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   7   -   citycop-03     251d 13h 22m   78d 18h 15m   510d 02h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   8   -   UliBass-01     251d 12h 31m   107d 01h 28m   282d 16h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   9   -   schoolcop-23     251d 12h 20m   147d 10h 16m   497d 01h 36m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   10   -   schoolcop-05     251d 11h 27m   111d 15h 27m   630d 01h 55m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   11   -   schoolcop-12     251d 11h 19m   120d 00h 51m   1455d 01h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   12   -   schoolcop-07     251d 11h 08m   105d 20h 05m   847d 19h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   13   -   clanov     251d 09h 48m   114d 22h 41m   319d 01h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   14   -   dex-01     251d 07h 35m   65d 23h 32m   339d 17h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   15   -   jtysarzik-03     251d 01h 57m   142d 01h 58m   251d 01h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   16   -   sprog-03     251d 01h 35m   77d 15h 33m   685d 18h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   17   -   bjoern.anger-2     251d 01h 03m   203d 04h 56m   251d 00h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   18   -   MXIII     250d 20h 11m   21d 23h 04m   250d 18h 24m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   19   -   citycop-06     250d 13h 38m   81d 00h 46m   250d 12h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   20   -   citycop-04     250d 13h 34m   150d 21h 32m   292d 20h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   21   -   citycop-22     250d 12h 57m   100d 20h 31m   250d 11h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   22   -   citycop-19     250d 12h 57m   89d 15h 21m   365d 05h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   23   -   citycop-05     250d 10h 28m   123d 21h 07m   290d 14h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   24   -   citycop-08     250d 09h 18m   141d 09h 20m   368d 03h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   25   -   citycop-01     250d 06h 32m   84d 17h 50m   657d 20h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   26   -   zeutan-00     249d 13h 15m   249d 11h 32m   249d 11h 32m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   27   -   vancejo     249d 04h 17m   28d 21h 34m   249d 04h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   28   -   pascal.77-101     249d 03h 24m   249d 03h 08m   249d 03h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   29   -   JWolf-01     249d 01h 09m   113d 15h 49m   291d 23h 59m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   30   -   Netteufel     248d 12h 00m   131d 01h 48m   733d 22h 26m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   31   -   apCOP0-01   248d 09h 45m   247d 02h 37m   501d 08h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   32   -   spaul     248d 07h 12m   172d 13h 55m   707d 20h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   33   -   MariuszK     246d 05h 18m   139d 01h 51m   496d 01h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   34   -   cyres     243d 03h 59m   56d 08h 14m   243d 03h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   35   -   RadioCarbon     243d 02h 29m   7d 17h 30m   243d 02h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   36   -   mokeo-04     242d 21h 38m   74d 06h 36m   497d 01h 43m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   37   Up   DM4NL   239d 03h 44m   36d 18h 25m   734d 09h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   38   Up   jtysarzik-02     237d 05h 14m   237d 04h 28m   237d 04h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   39   Up   axolotl-01     230d 07h 47m   73d 13h 59m   230d 07h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   40   Up   schoolcop-14     230d 07h 45m   73d 05h 44m   927d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   41   Up   schoolcop-09     230d 07h 45m   144d 06h 30m   497d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   42   Up   kindergartencop-11     229d 09h 20m   74d 14h 59m   904d 07h 51m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   43   Up   schoolcop     229d 06h 30m   85d 22h 43m   371d 18h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   44   Up   coptux-01     226d 01h 25m   56d 01h 13m   248d 01h 43m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   45   Up   citycop-25     224d 13h 21m   78d 18h 36m   224d 13h 11m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   46   Up   Davesworld   223d 11h 28m   43d 02h 07m   656d 22h 35m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
GrünGrün   47   Up   citycop-11     216d 10h 18m   99d 21h 53m   497d 00h 51m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   48   Up   schwoab-03     211d 23h 34m   83d 23h 34m   216d 02h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   49   Up   citycop-02     209d 06h 09m   105d 10h 44m   289d 02h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   50   Up   Nyana   208d 06h 00m   78d 08h 49m   208d 05h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   51   Up   snorfu-02     207d 23h 09m   207d 21h 11m   207d 21h 11m   v2.1.9   v3.4-3
GrünGrün   52   Up   citycop-07     201d 05h 54m   104d 08h 48m   485d 15h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün blinkendGrün blinkend   53   Up   Djan-10     200d 12h 58m   71d 01h 05m   200d 11h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   54   Up   bjoern.anger     194d 05h 05m   94d 05h 52m   194d 04h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   55   Up   spaul-02     190d 08h 03m   94d 15h 42m   190d 07h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   56   Up   xident01-2     185d 06h 12m   185d 04h 51m   185d 04h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   57   Up   schoolcop-19     183d 11h 07m   208d 11h 17m   994d 03h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   58   Up   schoolcop-03     183d 10h 05m   79d 19h 07m   896d 20h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   59   Up   schoolcop-06     183d 05h 43m   161d 01h 28m   994d 02h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   60   Up   schoolcop-21     182d 10h 13m   79d 06h 09m   364d 17h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   61   Up   mordillo-02     179d 04h 10m   181d 03h 02m   470d 04h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   62   Up   citycop-17     176d 11h 02m   68d 02h 21m   473d 10h 41m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   63   Up   citycop-20     174d 11h 53m   84d 16h 02m   182d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   64   Up   stefan_a     169d 13h 01m   38d 07h 10m   169d 11h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   65   Up   schoolcop-40     166d 03h 52m   32d 20h 52m   166d 02h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   66   Up   laedi-02     164d 04h 40m   49d 20h 07m   278d 08h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   67   Up   kindergartencop-14     162d 11h 51m   52d 21h 00m   267d 18h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   68   Up   jogi_1     160d 09h 17m   127d 10h 40m   497d 01h 16m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   69   Up   citycop-21     160d 06h 34m   148d 10h 34m   473d 08h 57m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   70   Up   HWadmin-01     160d 05h 08m   80d 12h 51m   160d 03h 11m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   71   Up   Ghining     159d 13h 14m   24d 19h 20m   159d 12h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   72   Up   schoolcop-29     159d 06h 22m   98d 12h 35m   246d 15h 33m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   73   Up   schoolcop-37     158d 22h 08m   49d 02h 01m   163d 07h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   74   Up   high-voltages-01   157d 08h 24m   35d 06h 21m   157d 08h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   75   Up   dr_big71-03   156d 06h 25m   106d 05h 00m   612d 09h 24m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   76   Up   Hailender-04     153d 11h 27m   19d 22h 30m   243d 13h 15m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   77   Up   t1m3y     151d 18h 42m   54d 22h 06m   276d 22h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   78   Up   Solcoderman-01   148d 10h 17m   45d 12h 49m   764d 16h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   79   Up   apCOP0-02   148d 10h 12m   164d 17h 41m   501d 08h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   80   Up   strikefinder     148d 02h 35m   15d 01h 54m   331d 07h 14m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   81   Up   ubrummer-2     147d 03h 29m   37d 02h 14m   296d 02h 31m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   82   Up   TwoFace-09   143d 09h 10m   70d 00h 33m   370d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   83   Up   eanneser-05     138d 04h 03m   183d 19h 41m   292d 01h 50m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   84   Up   sfeddersen   134d 09h 07m   34d 11h 03m   496d 22h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   85   Up   schoolcop-17     134d 06h 10m   119d 05h 32m   497d 02h 03m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   86   Up   Lander     131d 03h 05m   121d 15h 38m   390d 06h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   87   Up   magnus.mud-01     130d 02h 46m   19d 08h 13m   130d 02h 22m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   88   Up   Stefan admin     128d 05h 37m   66d 18h 11m   497d 01h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   89   Up   schoolcop-18     127d 03h 38m   58d 18h 17m   835d 07h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   90   Up   Stoebi-02     124d 13h 56m   123d 11h 53m   124d 12h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   91   Up   sattest-01     124d 07h 14m   54d 13h 54m   231d 08h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   92   Up   bn-01     123d 05h 04m   123d 02h 51m   432d 23h 41m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   93   Up   pse-01-01     123d 01h 53m   139d 12h 27m   375d 15h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   94   Up   dex-08     116d 06h 01m   82d 15h 08m   682d 22h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   95   Up   grey     116d 04h 42m   98d 20h 17m   493d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   96   Up   schoolcop-22     113d 10h 46m   190d 21h 49m   994d 02h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   97   Up   schoolcop-15     113d 10h 23m   180d 07h 01m   393d 18h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   98   Up   uwh_de-02     113d 09h 29m   13d 17h 08m   113d 08h 37m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   99   Up   Pendler-23     112d 13h 21m   35d 21h 13m   118d 12h 03m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   100   Up   cyclopz-04     109d 07h 19m   134d 16h 29m   497d 10h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   101   Up   Hailender-05     107d 04h 13m   73d 02h 47m   482d 18h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   102   Up   narkaT   106d 09h 34m   75d 07h 26m   530d 03h 23m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   103   Up   jtysarzik-11     105d 10h 54m   143d 10h 04m   179d 06h 07m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   104   Up   Hailender-02     105d 08h 39m   47d 21h 27m   341d 00h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Grün   105   Up   pherson-03     105d 00h 53m   60d 04h 27m   186d 16h 21m   v2.1.9   v3.4-3
Bunt   Ø     Durchschnitt     102d 04h 00m   76d 22h 21m   374d 06h 32m   v2.1.9    - LFS -
Grün   106   Up   t1m3y-04     101d 10h 39m   53d 00h 16m   215d 00h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   107   Up   Sataaan-02     99d 07h 55m   105d 18h 36m   301d 03h 49m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   108   Up   HvT     99d 02h 09m   213d 06h 28m   994d 03h 28m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   109   Up   Carlos     98d 08h 22m   37d 16h 11m   235d 03h 26m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   110   Up   Ron     98d 03h 46m   26d 17h 44m   269d 09h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   111   Up   JWolf-02     98d 02h 09m   79d 02h 51m   340d 14h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   112   Up   kindergartencop-07     97d 11h 40m   34d 07h 24m   264d 03h 49m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   113   Up   wini9     97d 04h 38m   22d 08h 52m   97d 03h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   114   Up   andreas_reschke-02     97d 03h 16m   67d 19h 16m   153d 22h 37m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   115   Up   schroem     96d 12h 14m   2d 23h 12m   191d 15h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   116   Up   Axeaminator     96d 06h 15m   37d 20h 07m   329d 22h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   117   Up   cyclopz     96d 01h 24m   83d 03h 49m   994d 06h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   118   Up   nicans   95d 11h 53m   32d 21h 46m   374d 02h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   119   Up   Matthias199     95d 08h 37m   17d 00h 38m   99d 23h 19m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   120   Up   monk1971     93d 08h 49m   19d 09h 57m   257d 20h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   121   Up   Sataaan-01     91d 02h 51m   71d 03h 58m   262d 11h 52m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   122   Up   mixxe     86d 08h 36m   55d 08h 35m   368d 14h 04m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   123   Up   Sirbuschi2003     83d 01h 27m   9d 00h 56m   137d 14h 27m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   124   Up   kindergartencop-15     81d 10h 12m   40d 16h 45m   81d 09h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   125   Up   chris74     81d 08h 11m   55d 16h 58m   327d 20h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   126   Up   lloser     81d 02h 13m   166d 13h 02m   1157d 05h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   127   Up   proenz-01     78d 09h 28m   87d 03h 55m   527d 01h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   128   Up   kindergartencop-02     78d 08h 06m   38d 18h 27m   574d 10h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   129   Up   kindergartencop-04     78d 07h 38m   67d 08h 35m   721d 21h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   130   Up   kindergartencop-03     78d 06h 48m   61d 00h 25m   445d 00h 43m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   131   Up   schoolcop-24     77d 11h 07m   112d 23h 02m   497d 03h 06m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   132   Up   Flafi-01     77d 01h 52m   4d 08h 07m   397d 02h 39m   v2.1.9   v3.4-3-cobalt
GelbGelbGelb   133   Up   Vikos-04     76d 10h 48m   60d 20h 03m   351d 10h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   134   Up   kindergartencop-05     76d 07h 07m   56d 01h 50m   300d 03h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   135   Up   hg1uwe     76d 01h 56m   28d 15h 59m   381d 23h 31m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   136   Up   kindergartencop-10     74d 11h 55m   41d 23h 28m   515d 06h 59m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   137   Up   Jogibub     73d 04h 41m   125d 13h 14m   515d 05h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   138   Up   Mikohach   72d 01h 29m   38d 11h 25m   1060d 16h 01m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   139   Up   kindergartencop-01     71d 08h 09m   67d 00h 12m   666d 20h 44m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   140   Up   wini7     70d 12h 53m   81d 23h 53m   473d 23h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   141   Up   kindergartencop-12     70d 12h 46m   78d 23h 30m   635d 22h 45m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   142   Up   schoolcop-08     69d 13h 26m   112d 06h 28m   497d 01h 47m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   143   Up   DocDOS-04     69d 07h 16m   50d 08h 29m   263d 21h 26m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   144   Up   schoolcop-26     69d 06h 50m   48d 08h 08m   224d 21h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   145   Up   Ritschi-02     67d 04h 15m   80d 15h 50m   169d 21h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   146   Up   citycop-13     64d 14h 18m   82d 09h 56m   730d 04h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   147   Up   citycop-23     62d 12h 55m   86d 23h 52m   276d 13h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   148   Up   citycop-15     62d 11h 41m   78d 13h 36m   470d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   149   Up   rhlinux     61d 19h 34m   29d 11h 24m   161d 02h 34m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   150   Up   Hailender-09     61d 08h 35m   87d 02h 19m   510d 00h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   151   Up   flegi     61d 06h 36m   20d 09h 05m   372d 04h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   152   Up   RadioCarbon-02     60d 18h 25m   66d 17h 35m   190d 17h 45m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   153   Up   PaThe.Rat-01     60d 02h 18m   18d 12h 56m   85d 11h 55m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   154   Up   wintermute   57d 15h 26m   62d 08h 30m   67d 03h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   155   Up   steakesser   54d 07h 51m   40d 22h 26m   162d 18h 21m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   156   Up   Pendler-13     53d 11h 49m   8d 11h 10m   118d 10h 03m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   157   Up   DocDOS     52d 13h 28m   95d 15h 47m   397d 13h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   158   Up   bowleradm     51d 07h 06m   59d 11h 22m   180d 04h 42m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   159   Up   deddi     50d 13h 57m   8d 11h 15m   72d 18h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelbGelb   160   Up   DocDOS-03     50d 09h 44m   80d 20h 16m   333d 11h 09m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   161   Up   TwoFace-08   49d 23h 04m   60d 00h 05m   238d 08h 57m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   162   Up   charon     49d 12h 05m   1d 16h 12m   49d 10h 08m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   163   Up   citycop-09     49d 06h 03m   88d 00h 28m   293d 06h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   164   Up   Hailender-11     48d 11h 06m   78d 12h 41m   582d 07h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   165   Up   Hailender-03     47d 04h 41m   92d 05h 30m   688d 19h 00m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   166   Up   richardhans     46d 11h 11m   77d 01h 55m   232d 21h 33m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   167   Up   fricktal     45d 14h 27m   23d 01h 32m   202d 03h 22m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   168   Up   Vikos-02     42d 10h 58m   53d 12h 09m   285d 03h 13m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   169   Up   sprog-04     41d 19h 45m   108d 02h 15m   484d 12h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   170   Up   kormoran-02     41d 11h 57m   51d 00h 46m   227d 21h 26m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   171   Up   swissboy68-01     41d 02h 39m   87d 19h 28m   415d 07h 50m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   172   Up   oliberlin   40d 13h 16m   27d 21h 46m   101d 00h 18m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   173   Up   citycop-10     40d 03h 52m   45d 11h 10m   171d 23h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   174   Up   dani92-02     40d 01h 24m   32d 15h 06m   106d 02h 55m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   175   Up   Djan-11     39d 13h 07m   47d 01h 29m   160d 06h 23m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   176   Up   kindergartencop-08     39d 11h 48m   34d 16h 57m   230d 08h 30m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   177   Up   deidei-01     39d 05h 31m   43d 15h 24m   383d 16h 39m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   178   Up   Shadow     39d 00h 42m   93d 00h 54m   697d 20h 46m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   179   Up   geruempel     38d 04h 45m   24d 14h 45m   254d 14h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   180   Up   Lord_Merlin-02     34d 15h 19m   33d 21h 04m   179d 06h 12m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   181   Up   CPU8bit     33d 11h 33m   33d 04h 05m   102d 07h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   182   Up   Wolf-01     33d 08h 56m   37d 16h 53m   453d 20h 14m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   183   Up   Claus-01     33d 02h 29m   30d 20h 37m   64d 21h 02m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   184   Up   dammifuoco     32d 21h 42m   44d 23h 24m   150d 18h 58m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   185   Up   kriebi     30d 01h 24m   98d 07h 09m   371d 14h 25m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   186   Up   schoolcop-01     29d 12h 24m   80d 02h 01m   461d 16h 29m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   187   Up   Linus   29d 00h 53m   1d 16h 29m   121d 14h 07m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   188   Up   PaThe.Rat-05     28d 15h 28m   38d 02h 21m   97d 05h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   189   Up   citycop-16     28d 06h 19m   93d 11h 01m   290d 22h 41m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   190   Up   uwh_de-00     28d 01h 36m   54d 01h 07m   177d 15h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   191   Up   schoolcop-04     27d 12h 40m   115d 18h 02m   545d 19h 54m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   192   Up   sunwater87-01     27d 03h 14m   27d 02h 35m   27d 02h 35m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   193   Up   murofpocpi     26d 22h 19m   37d 04h 12m   401d 12h 48m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   194   Up   schoolcop-16     26d 10h 52m   85d 21h 57m   497d 01h 10m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   195   Up   jägermeister     25d 14h 08m   61d 05h 51m   194d 22h 11m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   196   Up   smawuascht-01     25d 05h 36m   34d 02h 45m   259d 14h 38m   v2.1.9   v3.4-3
GelbGelb   197   Up   Oldie_053-01     25d 03h 19m   32d 19h 04m   148d 00h 39m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   198   Up   gehrt-01     23d 11h 30m   15d 05h 29m   34d 07h 43m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   199   Up   anderscht     23d 07h 30m   25d 06h 38m   163d 03h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   200   Up   jtysarzik-01     22d 11h 50m   9d 04h 03m   132d 14h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   201   Up   mordillo-01     22d 07h 48m   38d 10h 43m   159d 03h 23m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   202   Up   alconafta-09     22d 06h 56m   6d 17h 09m   53d 09h 29m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   203   Up   schoolcop-25     20d 14h 22m   24d 09h 23m   167d 23h 45m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   204   Up   schoolcop-10     20d 13h 52m   57d 08h 52m   230d 05h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   205   Up   schoolcop-31     20d 13h 04m   61d 16h 44m   344d 01h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   206   Up   schoolcop-35     20d 12h 28m   113d 01h 08m   414d 02h 06m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   207   Up   mokeo-01     20d 08h 43m   34d 20h 00m   264d 17h 53m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   208   Up   Darkmann     20d 04h 35m   45d 20h 38m   245d 12h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   209   Up   dex-11     19d 13h 02m   72d 16h 21m   497d 01h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   210   Up   UNiX-01     19d 05h 02m   167d 16h 46m   736d 16h 41m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   211   Up   proenz   18d 02h 59m   11d 11h 27m   395d 01h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   212   Up   DF3EI-02     17d 15h 44m   9d 06h 48m   104d 13h 48m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   213   Up   edelweis     17d 05h 32m   81d 07h 04m   849d 15h 16m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   214   Up   rednil   16d 12h 32m   39d 07h 30m   416d 13h 20m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   215   Up   alconafta     15d 02h 39m   21d 23h 56m   249d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   216   Up   46.rossi     14d 06h 58m   20d 16h 13m   178d 22h 42m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   217   Up   alconafta-01     14d 06h 45m   14d 06h 49m   398d 04h 32m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   218   Up   mordillo-04     14d 01h 14m   26d 13h 11m   76d 14h 35m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   219   Up   setag-02     13d 14h 45m   42d 22h 32m   226d 02h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   220   Up   lloser-01     12d 16h 41m   15d 14h 16m   34d 03h 58m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   221   Up   schoolcop-11     11d 13h 01m   56d 14h 24m   481d 18h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   222   Up   t1m3y-03     10d 10h 51m   25d 16h 57m   95d 22h 07m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   223   Up   Vikos-03     10d 10h 19m   30d 03h 10m   186d 09h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Gelb   224   Up   PaThe.Rat   10d 03h 00m   51d 10h 39m   393d 15h 15m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   225   Up   kindergartencop-16     8d 18h 29m   26d 03h 17m   69d 15h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   226   Up   Hailender-10     8d 06h 19m   52d 09h 51m   182d 08h 44m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   227   Up   kindergartencop-13     7d 09h 12m   73d 04h 13m   567d 02h 34m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   228   Up   citycop-14     7d 08h 57m   43d 00h 47m   229d 00h 01m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   229   Up   exodar-01     7d 06h 23m   19d 12h 31m   135d 11h 54m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   230   Up   ipcop_star     7d 01h 26m   14d 05h 11m   180d 02h 51m   v2.1.9   v3.4-3
Blau   231   Up   Unkn0wnVictim     6d 23h 18m   6d 22h 47m   6d 22h 47m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   232   Up   kindergartencop-06     6d 08h 04m   34d 15h 13m   394d 22h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   233   Up   HWadmin-02     5d 20h 41m   17d 16h 31m   54d 21h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   234   Up   snorfu     5d 03h 28m   27d 08h 58m   221d 01h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   235   DownDown   schoolcop-02     4d 14h 29m   74d 09h 19m   512d 21h 13m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   236   -   apCOP0-04     4d 08h 40m   14d 16h 31m   74d 05h 18m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   237   Up   thurisaz     4d 06h 40m   24d 13h 10m   85d 01h 17m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   238   DownDown   Schleidener     3d 11h 45m   40d 15h 50m   611d 21h 25m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   239   DownDown   cummie007     3d 05h 26m   76d 02h 43m   188d 00h 30m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   240   DownDown   tormod@lovund.org-01     3d 03h 42m   69d 21h 37m   280d 13h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   241   DownDown   citycop-18     3d 00h 05m   68d 16h 33m   311d 04h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   242   DownDown   uwh_de-01     2d 20h 28m   33d 16h 06m   204d 20h 00m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   243   Down   exodar-03     2d 14h 07m   0d 17h 14m   12d 16h 12m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   244   DownDown   kaschuppke-02     2d 11h 45m   32d 00h 28m   218d 05h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   245   DownDown   spytech-1     2d 06h 47m   106d 06h 07m   210d 06h 10m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   246   Down   hasnainmj-01     1d 14h 55m   1d 23h 08m   6d 22h 55m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   247   Down   schoolcop-30     1d 13h 48m   16d 12h 50m   183d 00h 36m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   248   Up   schoolcop-39     1d 13h 48m   61d 05h 22m   252d 23h 40m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   249   -   schoolcop-20     1d 09h 50m   47d 04h 58m   367d 18h 08m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   250   DownDown   mokeo-03     1d 09h 38m   126d 13h 58m   497d 02h 05m   v2.1.9   v3.4-3
Rot   251   DownDown   blaudorn-02     1d 01h 52m   19d 07h 00m   335d 20h 49m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   252   DownDown   kaschuppke-03     0d 23h 32m   39d 14h 55m   497d 03h 15m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   253   -   Manemm     0d 21h 42m   15d 11h 35m   220d 02h 53m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   254   Down   wathy-01     0d 08h 27m   27d 17h 12m   260d 09h 28m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   255   Down   danielstangl     0d 04h 30m   0d 08h 52m   50d 22h 26m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   256   DownDown   Steffen125   0d 02h 55m   49d 11h 47m   257d 04h 38m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   257   DownDown   Daniko     0d 02h 55m   45d 18h 29m   415d 21h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   258   Down   TwoFace-01   0d 02h 33m   15d 22h 14m   170d 08h 27m   v2.1.9   v3.4-3
Rot blinkend   259   DownDown   honk0504   0d 01h 36m   41d 05h 08m   523d 20h 19m   v2.1.9   v3.4-3
Kernel   260   Alt   Mäffjus-01     71d 23h 25m   27d 19h 29m   71d 22h 53m   v2.1.9   v3.4-2
Kernel   261   Alt   Davesworld-1     0d 23h 28m   9d 18h 21m   188d 22h 31m   v2.2.0   v3.10-1-cobalt
Kernel   262   Alt   Hailender-01     0d 22h 58m   4d 07h 17m   1215d 23h 20m   v2.2.0   v3.10-1
Kernel   263   Alt   edelweis-01     0d 22h 41m   6d 00h 18m   114d 00h 46m   v2.2.0   v3.10-1
Update!   264   Alt   It_s_Real     179d 08h 35m   43d 21h 59m   284d 14h 20m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   265   Alt   mordillo-03     71d 00h 54m   11d 10h 26m   70d 23h 39m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   266   Alt   nissse-01     51d 03h 29m   58d 12h 46m   1275d 02h 46m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   267   Alt   stdevel   29d 06h 38m   116d 19h 10m   229d 15h 27m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   268   Alt   Hailender-20     22d 01h 06m   66d 04h 32m   399d 12h 39m   v2.1.8   v3.4-3
Update!   269   Alt   Carlos-01     98d 08h 22m   134d 09h 05m   497d 02h 40m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   270   Alt   laedi     15d 18h 09m   47d 09h 28m   246d 01h 27m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   271   Alt   x11rabbit   0d 13h 00m   0d 10h 23m   5d 22h 31m   v2.1.7   v3.4-3
Update!   272   Alt   Stonie-02     431d 12h 58m   78d 18h 17m   431d 12h 42m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   273   Alt   schoolcop-32     348d 10h 52m   164d 07h 32m   348d 09h 39m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   274   Alt   schoolcop-38     323d 06h 47m   103d 04h 33m   446d 13h 38m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   275   Alt   jtysarzik-09     120d 06h 54m   89d 19h 00m   120d 06h 00m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   276   Alt   schoolcop-33     116d 09h 57m   140d 14h 31m   202d 01h 24m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   277   Alt   Toweruser-01     8d 21h 58m   40d 17h 27m   255d 00h 01m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   278   Alt   robertd-10     2d 00h 41m   35d 21h 09m   255d 07h 10m   v2.1.5   v3.4-2
Update!   279   Alt   -Firebox-     296d 08h 51m   65d 05h 53m   820d 04h 54m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   280   Alt   Ravenlord-01     145d 09h 08m   118d 02h 16m   448d 20h 33m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   281   Alt   Connor1980-02     76d 04h 23m   53d 10h 51m   224d 17h 12m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   282   Alt   tocx     1d 10h 27m   46d 19h 49m   313d 22h 00m   v2.0.6   v2.6.32-6
Update!   283   Alt   itse-eag-04     470d 04h 42m   229d 05h 59m   497d 02h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   284   Alt   cyclopz-02     454d 07h 01m   161d 01h 59m   632d 05h 53m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   285   Alt   niels$-03     396d 06h 10m   83d 20h 06m   396d 06h 02m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   286   Alt   itse-eag-18     371d 10h 34m   315d 11h 17m   497d 00h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   287   Alt   itse-eag-14     351d 09h 57m   57d 23h 42m   497d 01h 19m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   288   Alt   schmumo-05     329d 02h 18m   74d 13h 39m   413d 08h 38m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   289   Alt   dgawin-1     328d 13h 23m   341d 22h 25m   973d 19h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   290   Alt   cjmatsel-10     321d 03h 59m   188d 14h 19m   535d 23h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   291   Alt   FNBalu     320d 22h 30m   137d 05h 26m   628d 09h 01m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   292   Alt   tripple   310d 23h 05m   295d 11h 32m   1265d 22h 13m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   293   Alt   jhasler-01     301d 14h 07m   53d 02h 23m   497d 01h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   294   Alt   tnaefken-12     292d 04h 13m   144d 04h 01m   497d 03h 01m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   295   Alt   Stonie-01     279d 03h 10m   135d 11h 18m   994d 05h 31m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   296   Alt   berkyl     275d 04h 50m   74d 20h 18m   473d 02h 05m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   297   Alt   Beastie     263d 13h 19m   339d 21h 25m   994d 02h 13m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   298   Alt   E1000-User     260d 10h 30m   204d 17h 41m   497d 03h 12m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   299   Alt   itse-eag-05     260d 09h 07m   267d 01h 32m   922d 04h 06m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   300   Alt   ali69     235d 05h 19m   31d 16h 17m   251d 06h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   301   Alt   stehendschwimmer-02     220d 02h 50m   203d 03h 35m   497d 03h 05m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   302   Alt   osk     209d 13h 20m   112d 09h 04m   343d 11h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   303   Alt   SuizidJoker-1     208d 09h 22m   158d 09h 05m   497d 00h 17m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   304   Alt   Scharfi-01     186d 09h 27m   107d 00h 33m   497d 01h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   305   Alt   absadmin     181d 09h 21m   56d 13h 21m   461d 01h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   306   Alt   dgawin-6     174d 08h 26m   45d 12h 58m   493d 21h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   307   Alt   Scharfi-09     161d 10h 08m   55d 08h 19m   364d 23h 11m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   308   Alt   DedPikhto-03     161d 06h 03m   29d 00h 38m   161d 05h 22m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   309   Alt   itse-eag-17     160d 08h 15m   68d 23h 52m   356d 01h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   310   Alt   RavaDavi     151d 04h 25m   61d 11h 13m   180d 23h 47m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   311   Alt   boh73-01   146d 01h 06m   79d 10h 17m   265d 08h 11m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   312   Alt   hellwig-router     134d 13h 09m   288d 17h 06m   497d 02h 02m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   313   Alt   itse-eag-12     134d 08h 18m   76d 17h 31m   268d 23h 28m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   314   Alt   itse-eag-01     130d 11h 54m   31d 23h 31m   665d 16h 54m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   315   Alt   macleod     130d 01h 12m   133d 16h 40m   561d 06h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   316   Alt   Scharfi-03     123d 09h 28m   102d 21h 15m   357d 22h 09m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   317   Alt   honk0504-02     109d 11h 48m   64d 23h 12m   214d 04h 51m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   318   Alt   Flafi-03     104d 08h 00m   36d 08h 51m   360d 15h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   319   Alt   Wolf-02     103d 11h 23m   152d 13h 28m   418d 21h 18m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   320   Alt   MSeitl-00     98d 08h 29m   32d 16h 18m   422d 08h 43m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   321   Alt   buscotech-02     98d 01h 00m   50d 05h 13m   686d 20h 03m   v1.4.21   v2.4.36-smp
Update!   322   Alt   Scharfi-08     97d 13h 19m   144d 03h 06m   497d 01h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   323   Alt   henna-03   94d 02h 13m   137d 19h 32m   541d 00h 48m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   324   Alt   Korki-02     91d 10h 48m   120d 21h 45m   566d 14h 47m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   325   Alt   bany_tyrol     84d 05h 05m   68d 09h 35m   289d 18h 30m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   326   Alt   zoomjr-005     66d 12h 43m   29d 13h 35m   163d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   327   Alt   epower-02     62d 07h 00m   202d 17h 43m   497d 17h 39m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   328   Alt   Nikos     61d 06h 31m   14d 02h 37m   432d 09h 35m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   329   Alt   Uwe2008-01     52d 06h 52m   44d 23h 22m   452d 18h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   330   Alt   kormoran     48d 13h 39m   110d 20h 33m   524d 04h 33m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   331   Alt   Scharfi-06     46d 08h 22m   39d 13h 49m   298d 21h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   332   Alt   Scharfi-11     42d 06h 33m   186d 18h 43m   497d 01h 38m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   333   Alt   eanneser-4     36d 12h 00m   70d 04h 29m   497d 00h 42m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   334   Alt   Scharfi-02     31d 02h 24m   77d 02h 49m   432d 15h 27m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   335   Alt   aktronic     28d 20h 36m   4d 18h 40m   301d 18h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   336   Alt   Rasta     27d 05h 19m   79d 08h 07m   496d 22h 49m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   337   Alt   tnn500af     24d 05h 38m   53d 01h 49m   497d 02h 40m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   338   Alt   nagalix     21d 15h 08m   23d 15h 55m   191d 17h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   339   Alt   UML-01     14d 14h 51m   59d 15h 27m   417d 05h 27m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   340   Alt   MariuszK-02     14d 12h 47m   225d 11h 07m   497d 01h 29m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   341   Alt   hetim-07     14d 04h 42m   262d 18h 28m   994d 03h 52m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   342   Alt   zoomjr-09     12d 16h 41m   8d 13h 12m   107d 22h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   343   Alt   gsmbsb     10d 23h 34m   74d 11h 50m   295d 00h 57m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   344   Alt   itse-eag-13     8d 09h 48m   181d 03h 41m   497d 02h 19m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   345   Alt   maan2304-03     8d 08h 57m   96d 04h 24m   393d 16h 25m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   346   Alt   henna-01     7d 08h 42m   98d 22h 38m   497d 03h 31m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   347   Alt   killabee-01     7d 06h 26m   34d 13h 13m   199d 02h 00m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   348   Alt   joberuc     6d 05h 43m   1d 08h 53m   102d 15h 36m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   349   Alt   Posi   4d 12h 38m   70d 21h 48m   345d 13h 55m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   350   Alt   parasprinter-07     4d 11h 07m   28d 03h 22m   865d 14h 53m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   351   Alt   Hailender-16     4d 07h 40m   109d 19h 00m   497d 02h 59m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   352   Alt   Scharfi-05     4d 05h 32m   289d 21h 44m   602d 03h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   353   Alt   Stinger-02     3d 18h 52m   5d 03h 08m   503d 06h 59m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   354   Alt   r0n     3d 18h 32m   6d 20h 36m   65d 17h 17m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   355   Alt   phacops1     3d 18h 30m   7d 15h 53m   396d 14h 04m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   356   Alt   chrand     3d 04h 40m   35d 11h 56m   186d 05h 43m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   357   Alt   Troll     3d 00h 01m   86d 09h 16m   473d 18h 15m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   358   Alt   SuizidJoker     2d 09h 08m   105d 23h 17m   324d 10h 51m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   359   Alt   Scharfi     1d 21h 39m   53d 20h 30m   308d 23h 12m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   360   Alt   kfm-15     1d 17h 46m   8d 20h 08m   504d 13h 58m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   361   Alt   IzmiakAtzefoetz     1d 15h 43m   3d 18h 55m   7d 00h 16m   v1.4.21   v2.4.36
Update!   362   Alt   hankofer     126d 10h 41m   104d 00h 36m   463d 10h 15m   v1.4.20   v2.4.36
Update!   363   Alt   psycho2004     221d 04h 24m   46d 13h 15m   373d 05h 27m   v1.4.19   v2.4.36
Update!   364   Alt   exilmatze-04     421d 15h 12m   160d 10h 23m   497d 01h 59m   v1.4.18   v2.4.34
Update!   365   Alt   daba78     97d 13h 06m   92d 17h 59m   492d 17h 43m   v1.4.18   v2.4.34
Update!   366   Alt   Wolkenland-03     4d 17h 32m   5d 21h 11m   18d 10h 26m   v1.4.15   v2.4.34
Update!   367   Alt   kaiand1     1d 16h 47m   3d 18h 38m   185d 20h 13m   v1.4.15   v2.4.34

  |  1  |  2  |  3  |  Alle  | » IPCop CopTime

Legende zur CopTime-Tabelle:

Blau CopTime-Rookie Rot blinkend Uptime kleiner 1 Tag Rot Uptime kleiner 10 Tage
Gelb  Uptime ab 10 Tage  GelbGelb  Uptime ab 25 Tage  GelbGelbGelb  Uptime ab 50 Tage
Grün blinkend  Uptime gleich 100 Tage  Grün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 200 Tage  Grün blinkendGrün blinkendGrün blinkend  Uptime gleich 300 Tage
Grün  Uptime größer 100 Tage  GrünGrün  Uptime größer 200 Tage  GrünGrünGrün  Uptime größer 300 Tage
Bunt  Durchschnitt akt. IPCops  LilaLilaLila  Uptime gleich 400 Tage  LilaLilaLila  Uptime größer 400 Tage

Kernel  Veralteter Kernel im Einsatz. Bitte den aktuellen Kernel auswählen.  
Update!  Veraltete IPCop-Version im Einsatz. Bitte so schnell wie möglich updaten ... » IPCop Downloads

» IPCop CopTime und Uptime-Forum (Mitglied werden)


Original design by phpBB - Content by wintermute & weizen_42 - Created by wintermute in 2008